Kategorier
Aktuelt Gründer Hamar

Stor interesse for å skape egen arbeidsplass

Kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten arrangerer to ganger årlig gründermøter. – Mange mennesker møter opp, noe som viser at det er stor interesse for gründerskap, sier konstituert daglig leder i Hamarregionen Utvikling, Eli Bryhni.
Tekst og foto: Dan Cato Røe / Stangeavisa
Mange har en gründer i magen. Mange har lyst til å satse på sin forretningsidé og skape sin egen arbeidsplass. Det viser den store interessen det er for gründermøtene som de siste fire år er arrangert i regionen vår.
Samarbeider
Stange, Ringsaker, Løten og Hamar kommuner samarbeider om å arrangere gründermøtene. Et sted der man kan bli inspirert av mennesker som har fulgt sin drøm og startet opp egen bedrift, eller et sted der man møter folk med gode ideer. Rett og slett et sted for nettverksbygging. ‒ Over 200 mennesker er hvert år med på våre gründermøter. Vi merker at stadig flere våger å ta turen til gründertreffene. Trenden er at det ikke er farlig å være gründer, sier konstituert daglig leder i Hamarregionen Utvikling, Eli Bryhni.

POPULÆRT: HRUs ansatte og medhjelpere til å arrangere gründermøter. Her fra møtet på Gregers i vinter. Eli Bryhni med mikrofon ønsker alle velkommen. Foto: Dan Cato Røe, Stangeavisa.

Etableringskurs
De som er med på gründermøtene får informasjon om etableringskurs, som er nyttig å ha for de som vil starte opp noe nytt. AButvikling AS arrangerer kursene på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune.
‒ Stadig flere melder seg på disse etablererkursene, opplyser Bryhni. Arrangørene følger kursdeltakerne tett, også i etterkant. Og man ser at de aller fleste som starter opp sin forretningsidé faktisk klarer å etablere seg i markedet.
Råd og veiledning
En viktig del av møtene er at mennesker skal møtes og bli kjent. Her gjelder det å knytte kontakter og bygge nettverk. Kanskje få gode råd av andre etablerere, eller folk som er godt i gang med sin virksomhet. ‒ Gjennom årene med gründermøter har vi fått god kunnskap om rådgiving. Gründerne kan få veldig god hjelp og få gode råd med å sette sin idé ut i live, sier Bryhni, som tror at Innlandets gründere kan slå seg stort opp på gode ideer som omhandler mat. ‒ Alt fra produksjon, servering, bioøkonomi og alt annet innenfor mat. Et annet felt er bygg ‒ alt fra å bygge hytter og hus til entrepenørskap. Et siste område jeg har stor tro på er alt innen IKT. Vi ser at dataspillutviklingen i Hamar har lyktes stort, sier Eli Bryhni.

Karen Eline gikk på gründerkurs, startet privat hjemmehjelp

HAMAR: Etter å ha gått på gründerkurs startet Karen Eline Nordstrand i fjor høst opp Hjemmetjenesten ‒ Hamar og Omegn.
‒ Hjemmetjenesten er et beskjedent enkeltmannsforetak. Vi har spesialisert oss på privat hjemmehjelp, rettet mot det private markedet, sier Nordstrand. ”Ønsker du deg din egen faste hjelper? Trenger du omsorgstjenester som et supplement til det kommunale tilbudet? Har du pårørende som trenger hjelp og støtte i hverdagen? Vi utfører personlig stell, assistanse, følgetjeneste, husarbeid, handling, sosialt samvær med mere”, heter det på hjemmesiden til Hjemmetjenesten.

PRIVAT HJEMMETJENESTE: Karen Eline Nordstrand har startet opp den private tjenesten Hjemmetjenesten, der oppgaven er å være hjemmehjelp for mennesker som trenger eller ønsker det. Foto: Dan Cato Røe, Stangeavisa.

‒ Jeg så at det kunne være behov for et slikt tilbud utenom det offentlige tilbudet. Flere andre steder i Norge er det startet opp slike private hjemmestjenester, så hvorfor ikke i Hamar-området, spør Nordstrand. Ideen er at kunden skal være med og bestemme hvordan og når oppgavene skal utføres. Firmaet tilbyr både engangsoppdrag og faste avtaler.
”Vårt mål er at kunden skal beholde sin selvstendighet og mestre sin hverdag lengst mulig, tross høy alder eller redusert funksjonsevne”, heter det på hjemmesiden til det nystartede firmaet.
Varierte oppgaver
‒ Nå har jeg kommet i gang. Jeg har ikke veldig mange kunder ennå, men det blir stadig flere som oppdager tilbudet mitt, sier Nordstrand. Nedslagsfeltet er Hedmarken, men foreløpig er det kunder fra Hamar som Karen Eline hjelper. ‒ Etter at jeg laget en businessplan er det blitt ganske så likt som jeg forutså. Ingen dag er lik og jeg har varierte oppgaver. Noen ønsker å bli kjørt et sted, andre vil sitte på kafé. Noen trenger hjelp til å stryke klær, vaske litt og andre oppgaver. I bunn og grunn handler det mye om det sosiale, sier innehaveren av Hjemmetjenesten. Nå ser Nordstrand frem mot å øke kundemassen og kanskje også få ansatte i firmaet hun har startet etter hvert.
Les hele magasinet «Fløtt Hematt».
Les mer om magasinet «Fløtt Hematt».