Kategorier
Aktuelt

Hjelper bonden i arbeidshverdagen

Teknologien i landbruket hjelper bøndene med å få bedre kvalitet på produktene sine. I tillegg er den bra for miljøet.

Tekst: Camilla Svendsen. Foto: Frank Holm
Utviklingen i landbruket blir – som resten av samfunnet – mer og mer digitalisert. Ny teknologi hjelper bøndene med å optimalisere produksjonene sine.
Teknologi brukes i mange sammenhenger i landbruket i dag. – Vi bruker telefon, iPad og PC i stort omfang for å skaffe oss best mulig informasjon til de beslutninger vi må gjøre, sier Amund Spangen, på Spangen gård. Teknisk utstyr som kan lese næringstilstanden i planter mens de vokser på jordet gir informasjon og grunnlag for gjødsling. Både type næringsstoff og mengde. Utstyr på skurtreskeren som registrerer avling gir informasjon som kan brukes til å planlegge neste års produksjon.
– Dette gir oss bedre beslutningsgrunnlag for å treffe plantenes behov. Det kan gi bedre avling og kvalitet og mindre belastning på miljøet med næringsstoffer på avveie, mener Spangen. Spangen gård driver totalt 1750 dekar dyrket mark. Her produseres korn og gress. Gården driver også svinekjøttproduksjon og har om lag 100 purker.

SENSOR HJELPER TIL MED RETT FORDELING
Planteproduksjon er viktig og det som produseres vil vi ha best mulig kvalitet på. For at hveten skal få best mulig bakeevne så er det viktig at det tilføres nok næring gjennom vekstperioden. Det finnes utstyr som kan monteres på traktoren og lese næringsinnholdet i plantene. Denne gir informasjon til gjødselspreder som er påmontert traktoren og justerer mengden etter plantenes behov. Dette skjer samtidig som en kjører i åkeren. Sammen med agronomisk kunnskap er dette et godt hjelpemiddel for at kvaliteten blir god. – Hvis været spiller på lag blir det brødkorn, sier bonden.
GPS FOR PRESISJONSKJØRING
– Det blir mere vanlig at traktorene utstyres med GPS som blant annet brukes til presisjonskjøring, sier Spangen. At traktoren styres med GPS gjør at kjøringen blir mer presis, ned mot to centimeter nøyaktighet. Presis kjøring ved gjødsling, såing, sprøyting mm øker effektiviteten og reduserer kostnadene i produksjonen. Samtidig er det bra for miljøet ved at innsatsfaktorene ikke kommer på avveie og forbruket av drivstoff reduseres.
GPS sammen med avlingsregistrering på skurtreskeren gjør at du kan få oversikt over hvor stor avlingen er og hvordan den kan variere på skiftet. Dette er informasjon som kan brukes i planlegging for neste års produksjon Ny teknologi er til stor hjelp i landbruket i kombinasjon med gode agronomiske kunnskaper. Dette er bare noen få eksempler på hva det kan brukes til. Den kan gjøre hverdagen enklere, men det kan også gjøre den mere utfordrerne.
– Ny teknologi er ofte kostbar og det betyr at det kreves store arealer for å forsvare investeringene, sier Spangen. Det kan løses ved å samarbeide om utstyr, eller å leie noen til å gjøre jobben. Teknologien stiller også krav til ny kompetanse for drift og vedlikehold.

ENGLISH RESUME
TO THE FARMERS’ RESCUE
New technology increases the quality of plant varieties.
Technical equipment mounted on equipment such as tractors and harvesters enable farmers to read the nutritional state of the plants in the fields. The information is stored on devices such as computers or mobile phones. This information enables farmers to easily determine fertilising and irrigation quantities. This helps increase the quality of the product.
Se flere saker fra næringsmagasinet på Hamarregionen24.no