Kategorier
Aktuelt Hamar Hamarregionen24

Mer enn nok ballast

Med base i Grønnegata i Hamar reiser denne trioen verden rundt for å rense ballastvann. Nå har Mouawad Consulting også åpnet kontor i Shanghai, før Rotterdam og Houston står for tur.

Tekst: Per-Jan Brekke. Foto: Mouawad Consulting.
I forrige måned trådte den internasjonale ballastkonvensjonen (BWM Convention) i kraft. Konvensjonen dreier seg om krav til rensing av ballastvann fra skip, og kravene er nå gjeldende, 12 år etter at FNs sjøfartsorganisasjon IMO gjorde vedtaket. Det betyr at det heretter er straffbart for skip å ta med seg fremmede arter i ballastvannet for så å slippe de ut urenset et annet sted. Dette innebærer samtidig at rundt 60.000 skip må rense ballastvannet, noe som igjen er svært gode nyheter for Mouawad Consulting AS i Grønnegata på Hamar, et lite selskap
som ble startet opp av Jad Mouawad i 2013.
FLYTTET TIL HAMAR
Marineingeniøren kom til Norge fra Libanon i 2002, og etter videreutdanning på NTNU i Trondheim ble han ansatt i Det Norske Veritas der han var med på å bygge opp og lede avdelingen for Environmental Protection som arbeider med internasjonal miljøsertifisering der rensing av ballastvann er en sentral del. I 2011 flyttet 38-åringen til konas hjemsted, Hamar, og tre år senere etablerte altså Jad selskapet Mouawad Consulting AS der han nå er administrerende direktør. Bedriften har tre ansatte i Hamar og like mange ansatte ved det nye kontoret i Shanghai. I tillegg arbeides det nå med å etablere avdelinger i Rotterdam og Houston.

DEBALLASTERER: Forurenset ballastvann regnes i dag som en av de største miljøtruslene mot verdens havområder.

VERDEN SOM MARKED
– Vi representerer en liten nisje i et enormt marked der ute. I september var jeg også en tur i Sør-Korea for å se på muligheter for en avdeling der nede, sier Jad som slett ikke føler at det er noen ulempe å ha hovedkontor i Innlandet i Norge når man jobber med ballastvann for havgående skip. – Nei, slett ikke, og særlig ikke etter at jeg greide å knytte til meg to unge «superspesialister » fra NTNU i Trondheim som har flyttet hit til Hamar. Vi har nå hele verden som vårt arbeidsmarked og selger det aller meste av våre tjenestene til utlandet. Så det gjelder
bare å være nær en flyplass siden vi reiser veldig mye. Da er det egentlig det samme om man bor i Hamar eller London, forteller Jad.
UNIK KOMPETANSE
Direktøren påpeker at det er den unike kompetansen som gjør at selskapets tjenester er så etterspurte. I tillegg til konsulenthjelp og rådgivning bistår Hamar-bedriften også med service om bord på de aktuelle skipene rundt omkring i verden. – Det er ikke mange som har den samme kompetansen og internasjonale nettverket innen både vannhåndtering og skipsteknikk som det vi besitter.
Ikke minst handler det om å ha oversikt over det svært så omfattende regelverket som gjelder innenfor disse områdene. I tillegg er vi blant de selskapene som har vært lengst i markedet, forklarer Jad Mouawad i Mouawad Consulting AS. Hamar-selskapet hadde i fjor en omsetning på ti milloner kroner, og i år går det mot ny rekord på 14 millioner kroner.

– Forurenset ballastvann regnes i dag som en av de største miljøtruslene mot verdens havområder. –For at man ikke skal dra med seg forurensing eller uønskede organismer eller dyrearter fra det ene havområdet til det andre er det uhyre viktig at ballastvannet blir renset før det byttes ut.

FAKTA OM BALLASTVANN
– Ballastvann er sjøvann som fylles i tanker på et skip eller plattformer for å oppnå bedre stabilitet.
– Ballastvannet fylles som regel på det stedet der skipet losser og pumpes ut igjen der skipet skal lastes på nytt.

– Forurenset ballastvann regnes i dag som en av de største miljøtruslene mot verdens havområder.
–For at man ikke skal dra med seg forurensing eller uønskede organismer eller dyrearter fra det ene havområdet til det andre er det uhyre viktig at ballastvannet blir renset før det byttes ut.

ENGLISH RESUME
THE ENTIRE WORLD AS THEIR
MARKET
Mouawad Consulting in Hamar has now also opened an office in Shanghai, and Rotterdam and Houston are next on the list. The company’s employees travel all around the world to manage ballast water. This year, according to the international BWM Convention it is now a criminal offence for ships to bring alien species with them in their ballast water and then releasing them elsewhere without managing their ballast water.
This also means that around 60,000 ships need to manage their ballast water, which in turn is great news for Mouawad Consulting AS in Grønnegata in Hamar; a small company established by Jad Mouawad in 2013. The marine engineer came to Norway from Lebanon in 2002, and after further education at NTNU in Trondheim, he was employed at Det Norske Veritas (DNV), where he contributed to developing and running the department for Environmental Protection, which is working with international environmental certification, in which ballast water management is a central part.
Se flere saker fra næringsmagasinet på Hamarregionen24.no