Kategorier
Aktuelt Jobb

Kraftig vekst innen tjenesteyting

Hamarregionen opplever en kraftig vekst av nye tjenesteytende virksomheter innen finans, forsikring og eiendomsutvkling.
I perioden 2010-2015 har Hamarregionen (Hamar, Løten, Ringsaker og Stange) opplevd en stor vekst av nyetableringer innen såkalt kunnskapsintensiv, forretningsmessig tjenesteyting.
Spesielt stor har veksten i nye bedrifter vært innen finans, forsikring og eiendomsutvikling.
Finanssenter
Netto tilvekst (nye bedrifter minus avviklede) blant bedrifter innen finans, forsikring og eiendomsutvikling har i 2010-2015 vært på 133. Også innen faglig og teknisk rådgivning har veksten i perioden vært stor, med en nettøkning på 76 bedrifter.
Total nettovekst innen kunnskapsinntensiv forretningsmessig tjenesteyting har i samme periode vært 227 bedrifter.
Stadig mer kultur og opplevelser
Innen kultur- og opplevelsesnæringer er veksten også stor, med en nettoøkning på 145 bedrifter. Her står bedrifter innen kunst, kultur og underholdning for den største veksten (nettovekst på 88 bedrifter), mens reiseliv, overnatting og servering har økt med 52 bedrifter netto.
Tallene er hentet fra By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) og gjelder for femårsperioden 2010-2015. Datakilden er NIBRs versjon av SSB-VoF-data.
Les også: