Kategorier
Aktuelt Jobb

Kraftig vekst innen tjenesteyting

Hamarregionen opplever en kraftig vekst av nye tjenesteytende virksomheter innen finans, forsikring og eiendomsutvkling. I perioden 2010-2015 har Hamarregionen (Hamar, Løten, Ringsaker og Stange) opplevd en stor vekst av nyetableringer innen såkalt kunnskapsintensiv, forretningsmessig tjenesteyting. Spesielt stor har veksten i nye bedrifter vært innen finans, forsikring og eiendomsutvikling. Finanssenter Netto tilvekst (nye bedrifter minus avviklede)…