Kategorier
Aktuelt

Kraftig vekst i nye arbeidsplasser

Hamar alene fikk en vekst på hele 333 nye arbeidsplasser i 2017,  mens Stange kan vise til solide 137 nye arbeidsplasser. 
For Hamars del kommer den største veksten kommer innen bygg og anlegg, overnatting, forretningsmessig tjenesteyting, eiendom og undervisning. Kun fire av de nye arbeidsplassene var innen offentlig sektor, viser nye SSB-tall.
Våren 2018 åpner et stort gründerhus i Hamar, som har til hensikt å få ytterligere fart på nyetableringer i regionen, ikke minst innen et teknologiområde som VR:
– Det nye gründerhuset PARK blir en drivkraft for å få til ytterligere forsterkning på næringsfronten, sier rådmann i Hamar, Bjørn Gudbjørsrud.
I PARK går de tre kommunene Hamar, Løten og Stange sammen for å skape en arena for innovasjon og næringsutvikling. Gründerhuset åpner offisielt 29. mai.
I prosentvis økning i arbeidsplasser er tallene for de to kommunene dermed på henholdsvis +1,7 % og 2,0 %.
Veksten i arbeidsplasser henger dermed godt sammen med den store befolkningsveksten i regionen.
(Kilde: SSB)
Foto: Hamar kommune / Bjørnar Fjeldberg
Les også