Kategorier
Aktuelt

Søk om næringsstøtte

Jobber du med å realisere en idé og er i etablerings- eller utviklingsfasen? Da har du mulighet til å søke om støtte fra næringsfondet i Stange, Løten eller Hamar kommune.
Å stimulere til næringsutvikling er viktig for kommunene Stange, Løten og Hamar. Du kan søke om støtte til investeringer i bedriften og bedriftsutvikling – maksimalt 50 prosent av investeringen/utviklingen og maksimalt 50 000 kroner totalt.
Tiltaket det søkes støtte til skal gi sysselsettingseffekt. Søknadene prioriteres etter kommunenes strategiske satsningsområder. Du søker på den kommunen bedriften er tilhørende:

  • Søknadsskjema for Løten kommune: Word  / PDF
  • Søknadsskjema for Stange kommune: Word / PDF
  • Søknadsskjema for Hamar kommune Word / PDF

Søknaden sendes til post@hamarregionen.net.
Søknadsfristen er 1.mai 2018.
Ta kontakt
Har du spørsmål kan du ta kontakt med Hamarregionen Utvikling ved Berte S. Helgestad, på berte@hamarregionen.net eller på 99 512 512.
Vi ser frem til å motta din søknad!