Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24 Stange VR

Øver på truende situasjoner i VR

Ved Sykehuset Innlandet tar de ansatte på VR-briller når de skal trene på vanskelige pasientsituasjoner. Målet er å gjøre det tryggere for både ansatt og pasient og å få mengdetrening i kliniske situasjoner.
(Foto: Frederik Garshol Tekst: Tanja Hauge Reine)
I andre etasje i lokalene som huser SIMInnlandet sitter fem personer i hver sin stol med VR-briller på. De er ansatte fra akuttenheten ved Sykehuset Innlandet Sanderud, og skal øve på et pasientscenario i VR.
– Alle ser den samme filmen, og så reflekterer  vi sammen etterpå. Vi opplever ting ulikt, så samtalen i etterkant er veldig viktig, sier Øyvind Vasaasen. Han er assisterende enhetsleder på en lukket akuttpost ved Sykehuset Innlandet, der åtti prosent av pasientene er tvangsinnlagt.
– Det er tolv pasientplasser ved enheten og åtti ansatte som jobber hos oss, fra hjelpepleiere, vernepleiere, og psykiatriske sykepleiere, til psykologer og psykiatere.  Det er trang økonomi, og lavt kursbudsjett, så det var kjempeflott at vi fikk tilbud om å delta i dette prosjektet.
Prosjektet blir kalt VR-basert simulering og bygger på prinsipper fra medisinsk simulering. Ved hjelp av VR rekonstrueres kliniske situasjoner som de ansatte kan øve på i trygge omgivelser, og på den måten
visualisere og utforske komplekse kliniske situasjoner i en påfølgende analyse- og refleksjonsfase.
– Dette skal jo komme personalet til gode, men til syvende og sist er det pasientene som skal dra nytte av at alle som jobber her får en felles forståelse for hva som er praksis, sier Vasaasen.

Fra rollespill til VR
Vanligvis foregår opplæring og simulering ved at det lages et scenario hvor de ansatte selv spiller rollene som pasient. En metode som kan virke litt ny og fremmed for de ansatte.
– Du stiller deg jo mer naken, kollegaene ser på deg, og noen blir redde for å gjøre feil. Da er det mye enklere å sette på seg et par VR-briller og heller diskutere situasjonen etterpå, sier, Øyvind Vasaasen. Alle på den psykiatriske avdelingen skal gjennom det nye VR-programmet, og tilbakemeldingene har så langt vært veldig positive.
– Det er en trygg setting, og selv om de fleste har vært borti scenarioene vi ser i filmen, reagerer og føler vi ulikt. På den måten blir man mer kjent med seg selv og kollegaer, og det tror jeg er veldig bra.

Johnny Sandaker

Besøk fra Japan
– Vi samarbeider tett med produksjonsselskapet Making View om denne løsningen. De kan teknologien, mens vi kjenner faget og pasientene våre, sier Johnny Sandaker, senterleder for SIMInnlandet.
– Det overordene målet vårt er å øke pasientsikkerheten og kvaliteten på behandlingen. Å trene på ulike situasjoner som kan oppstå innen psykisk helsevern er kjempeviktig. Foreløpig er VR kun en liten del av
det vi driver med, men den andelen tror jeg vil øke i tiden som kommer, sier Sandaker.
Senteret har nettopp hatt besøk av en gruppe sykepleierstudenter fra Japan, som blant annet kom for å lære mer om hvordan SIMInnlandet bruker VR i opplæring.
– Jeg trodde jo Japan var langt fremme på VR-teknologi, men det er de definitivt ikke i helsesektoren. Da er det gøy å kunne vise dem hvordan vi bruker VR her.
Mengdetrening
Om få dager skal SIMInnlandet øve inn en ny situasjon som skal filmes. På senteret har de satt opp et eget studio der VR-filmene lages med et 360-graders kamera, og en spesialist sikrer at de faglige læringsmålene flettes inn i VR-visningen. Denne gangen er temaet kartlegging av selvmordsfare.
– Da spiller vi ut en situasjon der to ambulansearbeidere skal hente en dame som er fortvilet og selvmordstrua, og ikke har lyst til å være med dem, forteller Sandaker. Selv var han ikke spesielt opptatt av teknologi, før de bestemte seg for å ta i bruk VR.
– Vi har vært tidlig ute med å bruke ny teknologi, og det synes jeg er vanvittig moro. Å ha bremser på her er bare tull, det er bare å sleppe opp og bli med. Sandaker tror VR vil bli brukt på mange områder fremover.
– Det er mange temaer det skal trenes på, og VR er med på å gi viktig mengdetrening som er helt nødvendig for å bli god, og å øke bevisstheten rundt de vanskelige samtalene. Dette gjelder flere forhold i møte med pasienter som har det psykisk vanskelig. Vi kan trene på situasjoner fra alderspsykiatri, rusbehandling eller fra barne- og ungdomspsykiatri. Dette kan være alt fra førerkortvurderinger og miljøterapeutiske scenarioer, til trening på voldsrisikovurderinger.
I tillegg til bruk av VR i opplæring har Sykehuset Innlandet tatt VR i bruk i behandling – i første omgang i behandling av eldre pasienter med alvorlig depresjon.


LES OGSÅ