Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24 VR

Øker mattelysten med VR

Ved å gamifisere matematikk-undervisningen vekker Making View matteinteressen til skoleleie femteklassinger. Pilotprosjektet er snart i mål, og VR-undervisningen har gitt positive resultater. 
(Foto: Våler kommune, Frederik Garshol Tekst: Tanja Hauge Reine)

VR-OPPLEVELSE: Are Vindfallet viser Erna Solberg ny VR-teknologi.

I 2015 satt administrerende direktør i selskapet Making View, Are Vindfallet, i et møte om vekst i Innlandet sammen med en av Europas mest kjente skoleforskere, Thomas Nordahl. Møtet mellom de to skulle senere føre til utviklingen av en app som gir elever mulighet til å praktisere matematikk med VR-briller på.
– Thomas fortalte oss hvordan det stod til i norsk skole, og det var et litt sørgelig bilde, spesielt når det gjelder frafall i videregående utdanning i vår region, og særlig blant gutta. I visse deler av Norge er det så mange som førti prosent av guttene som ikke fullfører. Da jeg fikk denne kunnskapen begynte jeg å tenke på hva vi i Making View kan bidra med for å bedre situasjonen, forteller Vindfallet.
Allerede i 2012 så selskapet hans konturene av en fremtid med VR. I dag sitter Making View på mye kunnskap om hva teknologien kan brukes til. Ideen om å bruke VR i matematikkundervisningen ble født, og sammen med IT-bedriften Innit og Kommuneforlaget opprettet vi selskapet VR Education.
VR-BY
Når elevene i klasserommet tar på seg VR-brillene får de innpass i en virtuell by med kjøpesenter, bank og bondegård. Matte-appen som er utviklet av VR Education er beregnet på barn ved femte trinn, og testes nå i pilotfase to. Appen gjør matematikken visuell, og er laget slik at det skal være kult å drive med. Elevene får presentert mattestykker fra reelle situasjoner, og jo fortere og mer riktig de løser oppgavene, jo flere diamanter får de. Med diamantene kan de etter hvert kjøpe seg en virtuell drage som de kan utvikle, forteller Are Vindfallet.

UNIVERS I VR: Når elevene
tar på VR-brillene trer de inn i en virtuell by med bank, kjøpesenter og butikker. De skal løse oppgaver, og blir belønnet med virtuelle
diamanter

Et forskningsteam fra Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet, ledet av professor Thomas Nordahl, følger hele prosessen og måler resultatene.
Vi utvikler applikasjonen og tilpasser den underveis. Det er kjempespennende! I september holdt jeg en presentasjon for statsministeren om dette, sier Vindfallet. Vanskelighetsgraden på oppgavene i appen styres etter elevens nivå, slik at alle får utfordringer tilpasset seg. Læreren kan følge elevene, hente ut statistikk og se progresjonen over tid. De kan finne ut hvor hver elev ligger og hvilket nivå de er på. Det er viktig at alle skal få mestringsfølelse. Ingen mestring, ingen læring, sier Vindfallet.
GODE RESULTATER
De foreløpige resultatene fra testpiloten viser at elevene som bruker VR i matematikkundervisningen i snitt hever seg rundt tretti prosent i prestasjon, og de svakeste forbedrer seg med over femti prosent.
Teknologien er med på å utviske forskjellene i klasserommet. Det er ikke lenger en diskusjon om hvem som er gode og dårlige. Alle kjemper på sitt nivå, og praten går heller om hvor mange diamanter du har fått, og om du har fått dragen din til å fly fort, sier Are Vindfallet.
SUPPLEMENT TIL VANLIG UNDERVISNING
Professor Thomas Nordahl har vært med i utviklingen av VR-appen fra start, og har stor tro på å benytte kunnskap fra spillteknologien i skolen.

Professor i pedagogikk, Thomas Nordahl

Når du er inne i den virtuelle verdenen er det ingen som forstyrrer deg, og vi har laget et belønningssystem slik at spesielt gutter blir trigget til å lære, sier Nordahl. Matematikk var et godt fag å starte med, der er det lett å finne frem til rette og gale svar, og det gjør det enkelt å gamifisere.
Nordahl tror VR er et av flere teknologiske hjelpemidler vi kommer til å se i undervisningen i årene fremover.
VR skal ikke erstatte læreren eller viktigheten av å ha kontakt med medelever, men teknologi er et flott supplement som gjør skolen mer variert og mindre kjedelig, sier professoren. Han tror VR snart også vil tas i bruk i andre fag.
Tenk bare på mulighetene i fag som biologi og historie. Du kan gå inn i kroppen, eller plutselig være i romertiden, sier Nordahl, som i tillegg ser på muligheten for å bruke VR i lærerutdanningen.
I virtuelle klasserom kan studentene løse oppgaver sammen med elever. På den måten økes mengden praksistrening og de får mange flere erfaringer enn det de får i dag.

LES OGSÅ