Kategorier
Aktuelt

Søk om næringsstøtte

Jobber du med å realisere en idé og er i etablerings- eller utviklingsfasen? Da har du mulighet til å søke om støtte fra næringsfondet i Stange, Løten eller Hamar kommune.
Å stimulere til næringsutvikling er viktig for kommunene Stange, Løten og Hamar. Du kan søke om støtte til investeringer i bedriften og bedriftsutvikling med inntil kr 50 000,-.
Tiltaket det søkes støtte til skal gi sysselsettingseffekt. Søknadene prioriteres etter kommunenes strategiske satsingsområder (se mer om dette i kommunenes næringsplaner – HamarStangeLøten).
Du søker i den kommunen bedriften er tilhørende:

  • Søknadsskjema for Løten kommune: PDFWord
  • Søknadsskjema for Stange kommune: PDF / Word
  • Søknadsskjema for Hamar kommune: PDF / Word

Se kommunenes nettsider: Løten, Stange og Hamar
Søknaden sendes til post@hamarregionen.net
Søknadsfristen er 1. mai 2019.
Ta kontakt
Har du spørsmål kan du ta kontakt med Hamarregionen Utvikling ved Berte S. Helgestad, på berte@hamarregionen.net eller på tlf 99 512 512.
Vi ser frem til å motta din søknad!