Kategorier
Aktuelt Innflytter

Stor økning i arbeidsplasser i Hamarregionen

I hele Hamarregionen økte antall sysselsatte i 2018, og spesielt stor var økningen i Hamar.

Med en prosentvis økning i antall arbeidsplasser på 3 prosent plasserte Hamar seg godt over landssnittet på 2,1 prosent. Dette utgjorde 590 flere sysselsatte i Hamar i 2018, enn i året før.
– Veksten bygger på langsiktig arbeid med å utvikle regionen, og forsterker trenden vi allerede har sett: Det er attraktivt å bo, jobbe og leve i Hamarregionen, sier daglig leder i Hamarregionen Utvikling, Eli Bryhni.
Blant bransjene som vokser prosentvis mest i Hamarregionen er IKT og kommunikasjon, som samlet sett for regionen økte 8,6 % i antall sysselsatte i 2018 – eller 52 overført til antall nye sysselsatte.
Også innen  bygg og anlegg går det godt i Hamarregionen, med en økning i 156 sysselsatte i regionen (4,2 prosent vekst). Andre bransjer som øker i sysselsetting er forsvar og offentlig administrasjon (+146 og 4,4%) og personlig tjenesteyting (+54 sysselsatte og 2,8%).
Samlede tall for Hamarregionen

Sysselsatte i alderen 15-74 år
pr 4. kvartal 2018
201620172018Endring i 2018
Antall%-vis
Hamar1932119654202445903,0 %
Ringsaker1448714440146972571,8 %
Løten184318291846170,9 %
Stange702371607210500,7 %
Sum Hamarregionen4267443083439979142,1 %

Kilde: SSB
(Toppbilde: IKT-, VR- og spillutvikling er blant bransjene som vokser mest i Hamarregionen: Foto: Hamarregionen/Nordic VR Forum/Frederik Garshol)