Kategorier
Aktuelt

God påske fra Hamarregionen

Vi gleder oss over gode resultater for Hamarregionen. Næringslivet blomstrer og regionen har hatt en stor vekst av nye arbeidsplasser i 2018!

Faktisk hadde Hamarregionen større sysselsettingsvekst i 2018 (+917 arbeidsplasser) enn befolkningsvekst, selv om også befolkningsveksten lå over landsgjennomsnittet.
I PARK gründer- og næringshus er det allerede behov for ytterligere utvidelser. Storsatsingen i 2018 på 6000 kvadratmeter er så godt som fylt opp med mange spennende bedrifter, samarbeid og prosjekter. Det gode samspillet på tvers av næringsliv, gründere, det offentlige og akademia gir allerede resultater, og satsingen har fått stor oppmerksomhet fra både inn- og utland.
At Sarepta Studio og Hamar Game Collective vant BAFTA-prisen er med på å befeste vår posisjon som ledende miljø innen spillutvikling, VR/AR og teknologi. At regionen ble utvalgt til å presentere på KLP sin store kommunekonferanse viser at vi blir lagt merke til.
Sammen med satsing på bioøkonomi og NCE Heidner biocluster gjør det oss fremtidsrettet og klare for å skape morgendagens arbeidsplasser. Farmen-sendingene fra Stange på TV og Fabelaktiv sine storproduksjoner i TV2 denne våren er også med på å sette oss ytterligere på kartet.
At bedrifter som Sparebanken Østlandet blir presentert som en juvel i Dagens Næringsliv, er med på å løfte finans- og tjenesteytende sektorer med god innovasjonsevne. Innovasjonsevnen må imidlertid løftes ytterligere, og et samarbeid med Eggs Design innen «tjenestedesign» skal løfte næringslivet i regionen videre.
I magasinet vårt Hamarregionen24 trekker vi frem «Møteplasser for smarte løsninger«. Vi er glade for å se at samarbeid gir arbeidsplasser og befester vår posisjon, og snart slår Hamarregionen Utvikling seg sammen med Hamarregionen Reiseliv for ytterligere kraft.
Takk for den flotte jobben som legges ned for å utvikle regionen vår. Nå er det imidlertid tid for å senke skuldrene, nyte god mat og tid til familie og venner.
Riktig god påske til alle våre venner i «Team Hamarregionen»! 🙂