Kategorier
Aktuelt Bioøkonomi Hamarregionen24 Innovasjon Norge Klynger

NCE Heidner Biocluster: Ekspertstatus til klyngesamarbeid for bærekraft

Næringsklyngen NCE Heidner Biocluster jobber for en mer bærekraftig matproduksjon, og i fjor fikk klyngesamarbeidet status som «Norwegian Centres of Expertise», en anerkjennelse som styrker medlemsbedriftenes konkurransekraft.

– Vi er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon, og har medlemmer fra hele verdikjeden som jobber med forskning, innovasjon, avl og fôrutvikling, sier klyngeleder Kristiane Haug Berg i NCE Heidner Biocluster. Klyngen består i dag av femti bedrifter, som til sammen har 15 000 ansatte, og en omsetning på over 66 milliarder kroner.
– Blant medlemmene våre er de store matprodusentene, som Tine, Nortura og Felleskjøpet, men også mindre bioraffinerier og gründerbedrifter, og alle drar stor nytte av nettverket i klyngen, forteller Berg.

ANERKJENT EKSPERTSTATUS
NCE Heidner Biocluster var tidligere en del av Arena-programmet til Innovasjon Norge, men i november 2018 fikk klyngen statusen «Norwegian Centres of Expertise» (NCE), som er et regjeringsstøttet klyngeprogram. Klyngeprosjektet hadde oppstart i januar i år, og strekker seg over fem år.
– Utmerkelsen betyr mye for oss. Det er en anerkjennelse for jobben vi gjør, og det synliggjør arbeidet vårt. Det gir oss også et større talerør, og gjør det enklere å søke andre midler, sier Kristiane Haug Berg.
NCE-statusen innebærer blant annet en grunnfinansiering på fem millioner kroner i året de neste fem årene, og tildeles modne klynger med et potensial for vekst, og som har et nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
– Vi har søkt flere ganger, og i år klaffet det endelig, sier klyngelederen.
UTSTILLINGSVINDU FOR BÆREKRAFT
NCE Heidner Bioclusters mål for de neste fem årene er å være et utstillingsvindu for bærekraftige løsninger knyttet til matproduksjon, og å styrke medlemsbedriftenes verdiskaping og konkurransekraft i det internasjonale markedet.
– Landbruket er vant til å kaste seg over utfordringer, og det kan skje mye på fem år. Vi håper at medlemsbedriftene skal øke omsetningen, samtidig som miljøavtrykkene blir færre og mindre, sier Kristiane Haug Berg. Planen er å videreutvikle det unike som er bygget opp i klyngen når det gjelder kompetanse, produkter og tjenester.
– Akkurat nå pågår det rundt 150 forskningsprosjekter samtidig i klyngen, med to eller flere medlemmer sammen. Det er mye, og veldig spennende. I Norge utvikler og eksporterer vi genetikk og bioteknologi, kunnskap og kompetanse, og forsker frem løsninger som hele verden har behov for. Det eksporteres teknologi til over femti land som har utspring i denne klyngen. Bioøkonomi er i vinden, og vi kan klare å tredoble verdiskapningen knyttet til bioøkonomi de neste tretti årene. Folk er mer og mer opptatt av sunn og trygg mat, så vi føler oss veldig aktuelle, sier Berg.

Klyngeleder: Kristiane Haug Berg i NCE Heidner Biocluster.

DETTE ER NORWEGIAN INNOVATION CLUSTERS
Et regjeringsstøttet klyngeprogram, som tar sikte på å utløse og forbedre utviklingsaktiviteter i klynger. Målet er å øke klyngedynamikken og attraktiviteten, og det enkelte selskaps innovasjons- og konkurranseevne. Programmet er organisert av Innovasjon Norge, og støttet av SIVA og Norges forskningsråd. NCE får en finansiering over fem år, på fem millioner i året. Kilde: NCE Heidner Biocluster
KLOSSER INNOVASJON
NCE Heidner Biocluster fasiliteres av Klosser Innovasjon AS, som er et av Norges sterkeste innovasjons- og utviklingsmiljø. Selskapet arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i hele Hedmark. www.klosser.no
ENGLISH SUMMARY:
SPECIALIST STATUS FOR SUSTAINABILITY CLUSTER

Specialist status for sustainability cluster NCE Heidner Biocluster aspires to improve sustainability in food production. Last year, the cluster was awarded status as a Norwegian Centre of Expertise – a recognition that strengthens the competitive edge of the member companies.
Les flere saker fra Hamarregionen24