Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Det nye, grønne gullet

(Annonse) Innlandet er ledende på bioøkonomi. Her finnes ressursgrunnlaget, innovasjonskraften og kompetansemiljøene som skal til for å skape det Norge skal leve av, etter oljen.

ANNONSE: Denne saken er betalt innhold fra magasinet Hamarregionen24
I 1969 gjør Norge et av historiens største oljefunn til havs; Ekofiskfeltet. Det sorte gullet gjør oss til et av verdens rikeste land og reder grunnen for velferdsstaten. 50 år senere er vi ved et nytt veiskille som skal definere Norge for all fremtid. Gullet er ikke lenger sort, men grønt. Ressursene er ikke begrenset, men evigvarende. Vår tids Ekofisk er Innlandet.
Det nye grønne gullet er bioøkonomi. Enkelt forklart er bioøkonomi å tjene penger på alt som gror, enten det er trærne som bygger hjemmene våre eller åkrene og dyrene som gir oss mat på bordet. Her forvaltes naturarven slik at vi kan fortsette å høste av den til evig tid.
Innlandet har Norges fremste bioøkonomiske miljø. Her finnes de som er best på å utnytte skogressursene. Matprodusenter sørger for at Innlandet er et spiskammer for mange flere enn de som bor her. I tillegg er de i verdensklasse innenfor genetisk husdyravl.
Klynger av kunnskap Bedriftene som finnes i Innlandet utvikler produkter og næringer som kan levere til et nasjonalt og internasjonalt marked. NCE Heidner Biocluster er ledende næringsklynger innen bærekraftig matproduksjon. Norwegian Wood Cluster er ledende innenfor industriell trebygging.
Dette er selve grunnfjellet i bioøkonomien i Innlandet.
Klyngene har tett samarbeid med forskere, bedrifter, landbruk, gründere, høgskoler og det offentlige. Sammen har de kompetansen og ressursene til å levere fremtidens løsninger. Både for bærekraftig matproduksjon, utnytting av skogens ressurser og for å nå viktige klimamål. FN har vedtatt 17 bærekraftsmål. Norge kan ta en ledende posisjon i å realisere målene og vise hvordan bioøkonomiske ressurser kan tas i bruk for å skape økonomisk vekst. Innlandet er pådriver og motor for dette.
Flere arbeidsplasser SINTEF har analysert muligheter innenfor bioøkonomi. Det er mulig å skape 25.000 nye grønne arbeidsplasser og 20 milliarder i økt verdiskaping i Innlandet alene. Innlandet er godt i gang med å skape nye verdier som vil bli bra for hele landet og vår felles fremtid. Et steg på veien for å lykkes med dette er etableringen av landets største regionale såkornfond, etablert i Hedmark. Fondet First Seed har en egenkapital på 100 millioner kroner og skal bidra med kapital, kompetanse og nettverk til gründere som har potensial til å lykkes internasjonalt.
Norge bør vise vei internasjonalt innen bioøkonomi. Hedmark og Oppland fylkeskommuner har sammen med næringslivet, kunnskaps- og forskningsmiljøene og andre aktører etablert ledende miljøer for bioøkonomi. Nå etterlyser de sentrale politikere på banen, slik at det skapes et nytt norsk industrieventyr med grønne arbeidsplasser. For å lykkes med å vri norsk økonomi fra olje til det grønne skiftet, bør hele landet se til Innlandet.
Eksempler fra Innlandet (annonse fra Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune).
 
 
Bioøkonomi er: 

  • Fellesnavn på produksjon og omgjøring av biologisk materiale til produkter
  • Tar fotosyntesen som utgangspunkt
  • Sørger for bærekraftig produksjon
  • Bidrag til å løse klimautfordringene
  • Sikre evigvarende tilgang på ressurser

Les flere saker fra Hamarregionen24
ANNONSE: Denne saken er betalt innhold fra magasinet Hamarregionen24