Kategorier
Aktuelt

Slår seg sammen for økt kraft

Fra og med 1. mai ble Hamarregionen Utvikling og Hamarregionen Reiseliv slått sammen til én felles regional utviklingsorganisasjon – med Stange som vertskommune.
(Øverst fra venstre: Hege Kilde, Berte Sollerud Helgestad, Eli Bryhni og Monica Blikstad. Nederst fra venstre: Ingunn Hagen, Vidar Haugen og Håvard Røste)
Hamarregionen Utvikling eies av kommunene Løten, Hamar og Stange, og har inntil nå hatt Hamar kommune som vertskommune. De tre kommunene har besluttet å samle de regionale oppgavene innen næringsutvikling, reiseliv, profilering og lobbyarbeid som i dag ivaretas av Hamarregionen Utvikling og Hamarregionen Reiseliv – i en felles organisasjon.
Fra 1. mai 2019 ble begge virksomhetene overdratt til Stange kommune som administrativ vertskommune, og slått sammen i en felles organisasjon under «Hamarregionen»-paraplyen.
Den nye organisasjonen ledes av Eli Bryhni:
– Hamarregionen har alle muligheter fremover, men vi konkurrerer med andre byområder på Østlandet. Nøkkelen til å lykkes ligger i å jobbe mot felles mål, og få til et tett samarbeid mellom det offentlige og næringslivet, sier Bryhni.
Vidar Haugen er konstituert som reiselivssjef i det nye selskapet. Haugen er til daglig direktør ved Astoria Hotell.
Ambisjonene for det nye selskapet er høye:
Hamarregionen skal være blant landets mest attraktive regioner for næringsvirksomhet og reiseliv, og også gjøre seg sterkt bemerket på den internasjonale areanaen!