Kategorier
Aktuelt

Eli Bryhni ansatt som direktør

Eli Arnkværn Bryhni er ansatt som direktør for det nyetablerte selskapet som skal jobbe med næringsutvikling, reiseliv, profilering og lobbying i Hamarregionen.
Selskapet er etablert av kommunene Løten, Stange og Hamar i fellesskap og skal samarbeide tett med lokalt næringsliv. De tre kommunene har samlet den største veksten både av innbyggere og arbeidsplasser i Innlandet.
Formålet med selskapet er å bidra til ytterligere utvikling  og ikke minst sørge for at alle de som nå ønsker seg til området som følge av ny motorveg og dobbeltspor jernbane får mulighet for det.

Bryhni har utdanningsbakgrunn fra NMBU og BI, og har også en doktorgrad. De siste årene har hun vært daglig leder for Hamarregionen Utvikling.  Daglig leder for nemda i Hamarregionen Utvikling Einar Busterud sier Bryhni ble ansatt i skarp konkurranse med andre svært kvalifiserte kandidater.
– Kvaliteten på  og antallet som søkte direktørjobben er i seg selv en bekreftelse på at Hamar-området har blitt et svært populært område, sier Einar Busterud. – Det gjorde utvelgelsen vanskeligere, men desto mer morsom å være med på.
Eli har i lederjobben i Hamarregionen Utvikling vært med å løfte både næringsutviklingen og samarbeidet i Hamarregionen. Spesielt har etableringen av PARK grunder- og næringshus, profilering og VR-klyngen vært noe som har skapt nasjonal oppmerksomhet.
– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben sier Eli Bryhni. 1. mai er vi operative, og da samles reiseliv og næringsliv under samme tak. Å være et attraktivt lokalsamfunn trekker både folk, næringsliv og turister, og det er i stor grad de samme tingene som etterspørres. Derfor er det bra at vi nå ser ting i sammenheng og kan sette større kraft bak det vi driver med.
– Hamarregionen har alle muligheter framover, men vi konkurrerer med andre byområder på Østlandet. Nøkkelen til å lykkes ligger i å jobbe mot felles mål, og få til et tett samarbeid mellom det offentlige og næringslivet.
– 1200 nye arbeidsplasser på to år forteller at det går veldig bra nå, men vi har enda større potensiale sier Eli A Bryhni.
Les også omtale i Hamar Arbeiderblad.