Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Bruker minst antibiotika i verden

Antibiotikaresistens er en av de største folkehelseutfordringene verden står overfor, og medlemmene i NCE Heidner Biocluster jobber målrettet for å begrense antibiotikabruken i norsk landbruk.

– Norge bruker minst antibiotika i Europa i matproduksjonen, sier Kristiane Haug Berg. Hun er klyngeleder for NCE Heidner Biocluster, som er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon, og et viktig miljø innen utviklingen av løsninger på problemer knyttet til antibiotikaresistens.
Tryggest i Europa
I over 70 år har antibiotika vært tilgjengelig for effektivt å kunne behandle livstruende infeksjonssykdommer, men overforbruk har ført til at flere og flere bakterier nå er resistente mot antibiotika. Antibiotikaresistente bakterier kan utvikle seg overalt der det finnes bakterier, og kan leve videre og formere seg selv om de utsettes for antibiotika.
– Resistensutviklingen kan i praksis føre til lengre sykdomsvarighet, manglende behandlingsmuligheter og økt dødelighet. Antibiotika gis til både mennesker, husdyr og oppdrettsfisk, så dyre- og folkehelse henger tett sammen, sier Haug Berg.
I flere land gis antibiotika til friske dyr for å forebygge sykdom, og i enkelte land gis også antibiotika som vekstfremmere for at dyrene skal vokse fortere, noe som fører til svært høy bruk av antibiotika i landbruket på verdensbasis. Dette er metoder som ikke er lovlige i Norge.
Friske dyr
– Et svært viktig forebyggende tiltak mot antibiotikaresistens er å holde husdyrproduksjonen fri for sykdommer. Eksempelvis gjennom avl for friske dyr, sier Haug Berg, og viser til at vi i Norge har avlet frem friske dyr som sjelden blir syke. Dette betyr at norske dyr trenger mindre medisin.
– Vi er best i Europa på å gi dyrene lite antibiotika, og dette bidrar til at norsk mat er trygg. I Norge har vi verdens strengeste regler for medisinering. Vi har også nulltoleranse for antibiotikarester i melk. Norsk matproduksjon er med andre ord i førersetet, og det er mye takket være arbeidet som gjøres av medlemmene i NCE Heidner Biocluster. Forskningen som utføres her gjør at vi trygt kan spise norsk mat, sier Kristiane Haug Berg, og legger til at vi i Norge også har en restriktiv bruk av antibiotika i veterinærmedisin, og gode holdninger blant de som jobber med dyr.
– Restriktiv bruk av antibiotika på gårdene, gode smitterutiner, god hygiene på slakterier og god kjøkkenhygiene hjemme på kjøkkenet er alle viktige punkter for å unngå at problemet med antibiotikaresistens øker, sier klyngelederen.

Les flere saker fra Hamarregionen24