Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Smart teknologi i planprosesser

(Annonse) Arealplanleggingen er i endring. Kartlegging, systematisering og analyser av data skjer i stadig større grad ved hjelp av teknologi. Asplan Viak utvikler og benytter metoder basert på GIS til planarbeid og medvirkningsprosesser.


ANNONSE: Denne saken er betalt innhold fra magasinet Hamarregionen24
To typer kartlegginger som kan sammenstilles i GIS-modellen: Biolog Oddmund Wold registrerer naturmiljø i felt og landskapsarkitekt Thomas B. Hansen kartlegger terrengendringer med drone.
I planleggingen benyttes GIS-modellene til å samle all informasjon som kan kartfestes. Dette gir en oversiktlig arbeidsprosess med geografisk presisjon for faktorer som kan påvirke planen. Dette kan være avgjørende både for gode løsninger og effektiv planprosess.
Innspill til planprogrammet for E6 Moelv-Storhove bearbeides her i medvirkningsportalen av landskapsarkitekt Tea Marie Mangset. I planprosessen kan de GIS-baserte medvirkningsportalene være prosjektenes ansikt utad, og innspill kan enkelt formidles til prosjektet gjennom portalen.
Innspillene behandles i ulike trinn før planen oppdateres for politisk behandling. Portalene gjør også behandling av innspill til en mer rasjonell og oversiktlig arbeidsprosess for forslagstiller av en plan.
Asplan Viak utvikler og drifter medvirkningsportaler for blant annet Nye Veier. Denne teknologien er benyttet i planleggingen av ny firefelts E6 gjennom Innlandet.
Fakta om Asplan Viak:
⦁ Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivende selskaper innen planlegging, arkitektur og ingeniørfag med mer enn 1000 ansatte fordelt på over 30 kontorsteder.
⦁ Kontoret på Hamar har 17 medarbeidere innen kompetanseområdene by- og arealplanlegging, analyse
og utredning, landskapsarkitektur og samferdsel.
⦁ Blant Hamarkontorets aktuelle prosjekter er fortettingsanalyse for Hamar by, bydelsutvikling på Espern, arealplanlegging for hytteområder blant annet i Synnfjell og planarbeid knyttet til E6 i Innlandet.
Ta kontakt
Vil du vite mer eller komme i kontakt med Asplan Viak? Kontakt kontorleder Ola S. Brandvold, 902 76 470, olas.brandvold@asplanviak.no.
Les flere saker fra Hamarregionen24
ANNONSE: Denne saken er betalt innhold fra magasinet Hamarregionen24