Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Digitale løsninger bedrer pasienttilbudet

– Spesielt innen tjenesteinnovasjon er Sykehuset Innlandet langt fremme når det gjelder å anvende ny teknologi og digitale løsninger, og dette kommer pasientene våre til gode, sier Roar Halvorsen, IKT-sjef ved Sykehuset Innlandet.
– Vi jobber i økende grad med å utnytte teknologi til å bedre samhandlingen mellom de ulike aktørene i helsevesenet, men også i pasientbehandling og kommunikasjon internt på Sykehuset Innlandet, sier Roar Halvorsen, IKT-sjef ved Sykehuset Innlandet.
I en region der mange bor spredt ønsker sykehuset å bringe flere helsetjenester ut til folket, slik at innbyggerne ikke nødvendigvis alltid må å dra sykehuset, men heller kan få hjelp av moderne teknologi til å få et tilbud hjemme eller i nærheten av hjemmet.
– Våre ansatte skal ikke erstattes av roboter, men teknologien skal tilgjengeliggjøre og bedre helsetjenestene, og støtte opp om de tilbudene som allerede finnes, sier Halvorsen.
VR og kunstig Intelligens
Sykehuset Innlandet bruker allerede VR-teknologi i både behandling av pasienter og opplæring av studenter og helsepersonell, og Roar Halvorsen tror mulighetene er mange for nye bruksområder for denne typen teknologi fremover. Utfordringen er å kontinuerlig vurdere ny teknologi opp mot behov og riktig anvendelse.
– I dag bruker vi for eksempel VR innen simulering av akutte og krevende situasjoner, der helsepersonell og studenter øver på individuelle ferdigheter og samhandling. Vi bruker også VR i terapeutisk behandling innenfor alderspsykiatri, og utforsker stadig nye områder innenfor pasientbehandling der vi kan ta i bruk VR-teknologi, blant annet innen opplæring av ansatte i ECT-behandling, sier IKT-sjefen.
Han forteller at Sykehuset Innlandet også er i startgropa når det gjelder å teste ut kunstig intelligens, i første omgang for beslutningsstøtte for sykehusets klinikere.
– Kunstig intelligens kan samle store datamengder og trekke ut informasjon som kan gi beslutningstøtte til sykepleiere og leger, og hjelpe dem til å kunne gi en raskere og bedre diagnose, og dermed bedre behandling, sier Halvorsen.
Han ser for seg at bruken av teknologi vil gjøre et kvantesprang innenfor helsesektoren de neste årene.
– Helse Sør-Øst, som vi eies av, har en utviklingsplan som vi adopterer, og den er meget teknologibefengt. En utfordring er at vi i dag har mange gammeldagse systemer internt, så målet er å forbedre de løsningene vi har i dag, parallelt med å innføre ny teknologi.
Samarbeid på tvers
Sykehuset Innlandet samarbeider godt med både næringsliv og akademia i regionen, og er blant annet med i helseklyngen HelseINN, som jobber med å utvikle fremtidens helse- og velferdstjenester, og næringsklyngen VRINN, som utvikler fremtidens læringsløsninger ved bruk av «omsluttende teknologier», som VR, AR og spillifisering.
– Her i Innlandet, og kanskje spesielt i Hamar, skjer det mye spennende, og vi drar stor nytte av å samarbeide med flere ulike aktører. Det synes jeg for eksempel HelseINN er et godt eksempel på, sammen med innovasjonsprosjektene- og forskningsprosjektene vi har med NTNU, der vi blant annet diskuterer og avklarer området informasjonssikkerhet og personvern.
Vi ivaretar mye sensitiv informasjon for pasientene, og da er det ekstremt viktig at vi sikrer at den informasjonen som ligger i våre systemer ikke kommer på avveie, sier Halvorsen.

Les flere saker fra Hamarregionen24