Kategorier
Aktuelt VR

“Call for papers”: VR i helse 2020

Den 28. oktober arrangeres VR i helse-dagen 2020, som en del av Nordic VR Forum. Vi ønsker nå forslag til bidrag velkommen!

VR i helse-dagen (“VR in Health Day”) går av stabelen digitalt og fysisk 28. oktober i Hamar. Arrangementet er en møteplass og nettverksarena for erfaringsutveksling fra prosjekter i ulike faser, samt en lærings- og demonstrasjonsarena for praktisk bruk av VR (virtuell virkelighet), AR (utvidet virkelighet) og tilstøtende teknologier innen helsesektoren.
Vi søker bidrag
Har du kjennskap til eller er du del av innovasjons- og forskningsprosjekter hvor VR/AR-teknologi benyttes innen helse? Da ønsker vi dine innspill til bidrag til programmet som kan presenteres gjennom korte innlegg eller praktisk demonstrasjon, for å bidra til læring og erfaringsutveksling på området.
Send inn en kort beskrivelse av bidraget/prosjektet ditt innen 31. august til papers@vrforum.no.
Målgruppen for VR i helse-dagen er helsepersonell, forskere, lærere/pedagoger, innovasjonsmedarbeidere, ledere, teknologer og andre som har interesse for temaet. Arrangementet vil ha en folkelig tilnærming til temaet og det er ikke nødvendig med forkunnskaper innen VR.
Program og påmelding
VR i helse-dagen gjennomføres på norsk. Endelig program ferdigstilles fortløpende og vil kunne ses på www.vrforum.no/program. Påmeldingen åpnes i løpet av juni måned på www.vrforum.no/tickets. Deltagelse digitalt er gratis (mot registrering), mens fysisk * billett inkludert lunsj på VR i helsedagen koster 590 kroner. Du kan også kjøpe samlebillett til fysisk deltagelse * på hele Nordic VR Forum (28.10 – 30.10.) for kr 1990.
*) Det fysiske arrangementet blir avholdt innenfor rammen av Folkehelseinstituttets føringer for smittevern på tidspunktet.
Arrangører av VR i helse-dagen er Sykehuset Innlandet, folkehelseklyngen HelseINN (www.helseinn.net) og næringsklyngen VRINN (www.vrinn.no) med samarbeidspartnere:

Om Nordic VR Forum
I 2020 arrangeres Nordic VR Forum for fjerde gang. I 2019 delto k 325 deltagere fra 15 nasjoner. Siden starten er arrangementet blitt støttet av Innlandet fylkeskommune og Norges Forskningsråd. I 2020 blir arrangementet først og fremst digitalt, men det er også mulig å delta fysisk. Datoen for arra ngementet er 28., 29. (hoved – arrangement) og 30. oktober. Deltagelse via digital plattform blir gratis (mot registrering). Mer informasjon om program, billettpriser og bestilling finner du på www.vrforum.no.
Last ned denne siden som PDF