Kategorier
Aktuelt

HAMAR-BEDRIFTEN HEADIT SATSER PÅ DATA SCIENCE

– Mange virksomheter sitter på store datamengder som kunne vært brukt til å øke verdiskapningen, men de vet ikke hvordan. Data Science kan være løsningen, sier daglig leder Rune Kollstrøm i konsulentfirmaet Headit AS.

Headits nye satsingsområde er Data Science, og bedriften har etablert et eget tverrfaglig team for å imøtekomme kundenes behov på dette området, blant annet bruk av kunstig intelligens og maskinlæring.

Hamar-bedriften er med sine 34 ansatte en av de store IT-selskapene i Innlandet. Men virksomheten er ikke begrenset til regionen.

– Vi både har og tar på oss nye oppdrag i hele landet, og også internasjonalt, sier Kollstrøm.

NATURLIG UTVIKLING
Satsingen på Data Science er en naturlig utvikling, ifølge Headit-sjefen.
– Vi har jobbet med data siden vi startet 2001. Vi lager datasystemer om alt fra personer og foretak, til forbrenningsanlegg, avlsplanlegging og snøbrøyting. Det handler om å samle og bruke data i ulike forretningsog arbeidsprosesser. På denne måten bidrar vi til å skape innsikt om status i de ulike prosessene.

– Men i slike data ligger det ofte store mengder informasjon som kan brukes til å skape mer innsikt enn en dagsaktuell statusrapport. Data som for eksempel kan brukes å forutsi et problem eller en mulighet eller vise sannsynlig utvikling og dermed gi bedriften et bedre beslutningsgrunnlag. Data science handler om å utvikle verktøy som analyserer store datamengder systematisk, og hjelper oss å se nye sammenhenger, oppdage endringer på et tidlig tidspunkt eller avdekke når oppfølging eller vedlikehold er nødvendig.

KUNSTIG INTELLIGENS OG MASKINLÆRING
– Siden det ofte dreier seg om store datamengder og pågående prosesser som det er vanskelig for enkeltmennesker å holde oversikt over, kan løsningen være å ta i bruk kunstig intelligens og maskinlæring.

– Vi har både kompetanse og kapasitet til å bistå virksomheter som vurderer slike løsninger. Og vi kan bistå med alt fra avklaring av behov, oppstart, programmering, gjennomføring og vedlikehold av systemene.

Ifølge Grønland er store datamengder en utfordring for mange virksomheter fordi de sliter med manuelle søk og med å koble de rette variablene.

– Men store datamengder kan også være en gullgruve. Data Science er et sett med verktøy og teknikker som automatiserer behandlingen av store datamengder for å finne nye mønstre og sammenhenger i virksomheten. Det kan dreie seg om vidt forskjellige områder som kundeadferd, produksjonsprosess eller vedlikeholdsplaner.


Data Science er et sett med verktøy og teknikker for å analysere store datamengder. Verdien ligger blant annet i evnen til å avdekke nye mønstre, iforutsi og lage bedre prognoser.


FINNE MØNSTRE
– Ved bruk av maskinlæring vil datamaskinen analysere dataene og kjenne igjen mønstre som endring i kundeadferd eller riktige tidspunkt for vedlikehold. Vi bygger en modell som utvikles etter hvert og som trenes til å koble ulike variabler og forutsi forandringer som kan danne grunnlag både for strategiske beslutninger og konkrete tiltak, sier Grønland.

– Verdien av Data Science ligger nok nettopp i evnen til å forutsi og lage bedre prognoser. Eksempler på dette kan være prognoser for utviklingen i eiendomspriser eller behandlingen av en bestemt type kreft, der en rekke variabler kjøres mot hverandre.

– Vi er opptatt av at Data Science skal gi kunden økt verdiskaping. Vi leverer skreddersøm og ikke hyllevare. Vi begynner derfor i det små og bygger stein på stein sammen med kunden.

Sigmund Grønland.

AVKLARING
Bruk av Data Science kan være en god løsning for både store og små virksomheter innenfor de fleste bransjer. Første steg i møtet med kunden er å avklare om det er en aktuell løsning også for dem.

– Det innebærer at vi bruker tid på å utvikle tydelige hypoteser eller klart definerte problemstillinger sammen med kunden. Vi må også avklare om kunden har et datagrunnlag som egner seg for dette verktøyet, eventuelt hvilke nye data som må samles og legges inn. Like viktig er det å finne ut om satsing på Data Science vil være regningssvarende for kunden. Vi ønsker ikke å tilby løsninger som koster mer enn de smaker.

– Den første fasen kan vanligvis gjennomføres med relativt små kostnader. Hvor mye det vil koste å ta i bruk dette verktøyet er avhengig hvor omfattende det skal være. Her er det ingen fast pris, men vi vil selvfølgelig komme med tilbud når første fase er gjennomført, sier Sigmund Grønland.