Kategorier
Aktuelt

Søk om næringsstøtte

Jobber du med å realisere en idé og er i etablerings- eller utviklingsfasen, eller planlegger du knoppskyting fra eksisterende virksomhet? Da har du mulighet til å søke om støtte fra næringsfondet i Stange, Løten eller Hamar kommune.

Å stimulere til næringsutvikling er viktig for kommunene Stange, Løten og Hamar. Du kan søke om støtte til investeringer i bedriften og bedriftsutvikling med inntil kr 50 000,-, i Stange er rammen utvidet, se mer om deres ordning her.
Tiltaket det søkes støtte til skal gi sysselsettingseffekt. Søknadene prioriteres etter kommunenes strategiske satsingsområder (se næringsplaner i Løten, Stange og Hamar).
Du søker i den kommunen bedriften er tilhørende:

Se kommunenes nettsider: Løten, Stange og Hamar.
Søknaden sendes til post@hamarregionen.no for Hamar og Løten, mens søknader til Stange sendes til post@stange.kommune.no.


Søknadsfristen er 1. mai 2021 for Hamar og Løten, mens i Stange er det løpende søknadsfrist..
Ta kontakt


Har du spørsmål kan du ta kontakt med Hamarregionen utvikling og reiseliv ved Berte S. Helgestad, på berte@hamarregionen.no eller på tlf 99 512 512.
Vi ser frem til å motta din søknad!