Kategorier
Aktuelt

Ny tilskuddsordning for reiselivs-, event- og serveringsnæringene

Kvalifiserer din virksomhet?
Stortinget har bevilget 850 millioner kroner til en tilskuddsordning for reiselivs-, event- og serveringsnæringene. Pengene skal brukes til å gjennomføre prosjekter for nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene, samt bygge opp under målet om størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer.

Har du hatt 30% omsetningsnedgang eller mer fra desember 2020 samt januar og februar 2021 opp mot samme periode i 2019/2020?

I så fall kan du kvalifisere for den nye tilskuddsordningen for reiselivs- event- og serveringsnæringene.

Stortinget har bevilget 850 millioner kroner til en tilskuddsordning for reiselivs-, event- og serveringsnæringene. Pengene skal brukes til å gjennomføre prosjekter for nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene, samt bygge opp under målet om størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Det kan også bety omstilling til andre næringer, der ressursene kan utnyttes bedre.

Eksempler på hva du kan søke på:

 • Grønn om omstilling og kvalitetsheving
  • Kompetanse og opplæring
  • Endring av drifts- og forretningsmodell
  • Miljøsertifisering – eksempelvis miljøfyrtårn, Green Key, Svane, Norsk økoturisme
  • Kvalitetssikringssystem – eksempelvis Varde
  • Utvikling av konsepter til nye målgrupper og mindre investering i anlegg og utstyr knyttet til det
 • Økt digitalisering
  • Endring av distribusjonskanal
  • Kompetanse og opplæring
  • Endring av drifts- og forretningsmodell
  • Mindre investeringer i digitale løsninger og utstyr
 • Ekstraordinære kostnader til smittevernstiltak
  • Innkjøp av utstyr og materiell
  • Kompetanse og opplæring
  • Nye produksjonsmetoder
  • Ekstra bemanning som følge av smittevern
  • Mindre justering av anlegg
 • Omstilling til andre næringer
  • Forberedende aktiviteter for å avklare forretningside- herunder markedspotensialet og konkurransesituasjonen

Det er også mulighet å bli med på ordningen hvis du ikke kvalifiserer med 30 % omsetningsnedgang, men da i samarbeid med en eller flere aktører som kvalifiserer.

Sakset fra Innovasjon Norge sin hjemmeside – Stortinget har bevilget 850 millioner kroner til en tilskuddsordning for reiselivs-, event- og serveringsnæringene. Pengene skal brukes til å gjennomføre prosjekter for nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene, samt bygge opp under målet om størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Det kan også bety omstilling til andre næringer, der ressursene kan utnyttes bedre.

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme grønn omstilling og bruk av digitale løsninger for å styrke den enkelte bedrifts og Norge som reisemål sin konkurransekraft i et langsiktig perspektiv. Denne typen prosjekter vil derfor kunne prioriteres i denne utlysningen.

Nytt i denne utlysningen er at hele serveringsnæringen kan søke. Ordningen åpner videre for at virksomheter kan søke om støtte til utviklingsprosjekter som innebærer samarbeid med andre virksomheter.

Støtten skal gå til de bedrifter som vurderes er mest levedyktige i lys av at utfordringene for reiselivs-, event- og serveringsnæringene ikke er over og at det derfor er behov for en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene. Prosjekter bør ha et langsiktig omstillingsperspektiv for å øke produktiviteten på lang sikt når smittevernstiltakene avvikles.

Søknader blir fortløpende behandlet, men siste frist for innsending er 30. september 2021. Varighet på prosjektet maks ut juni 2022. Søknaden leveres gjennom Innovasjon Norge sin søknadsportal, her.

Hvis du ønsker å se Innovasjon Norges sitt webinar om ordningen kan du se det her.

Prosjektet må være nytt og omfatte framtidige kostnader.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål til ordningen eller om du har noe du ønsker å diskutere med oss.