Kategorier
Aktuelt

Del 3 av statens kompensasjonsordning

Nå lanseres 3. del av statens kompensasjonsordning, med søknadsfrist 25. august 2021. Søk kompensasjon for perioden 1. mars – 30. juni 2021.

Nå lanseres 3. del av statens kompensasjonsordning, med søknadsfrist 25. august 2021. Søk kompensasjon for perioden 1. mars – 30. juni 2021.

Fredag 2 juli hadde vi pressemøte på Brudehuset Hamar for å lansere del 3 av statens kompensasjonsordning. Brudehuset er en av mange virksomheter og bransjer som er hardt rammet av pandemien. Næringsapparatet i regionen oppfordrer de og andre med omsetningssvikt og økte kostnader til smittevern om å søke.

Lokale virksomheter
Midlene som nå er gitt, er en ekstra bevilgning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som skal gå til tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. I særlig grad gjelder dette støtte som skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning i perioden
1. mars – 30. juni 2021.

Kriterier for tildeling av midler til kommunen er basert på antall virksomheter og sysselsatte innen overnattings- og serveringsbransjen, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører i hver kommune. Disse virksomhetene prioriteres ved tildeling av midler i tråd med føringene fra KMD.

Hamar7 078 000
Løten340 000
Stange1 099 000
Ringsaker4 220 000

Kommunene på Hedmarken samordner seg
Hamarregionen er en felles bo- og arbeidsregion og kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange ønsker at ordningen forvaltes slik at næringslivet i regionen behandles likt, om enn med enkelte lokale tilpasninger.

Ordningen med Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kommer i tillegg til støtte til bedriftsrettede utviklingsprosjekter som næringslivet kan søke gjennom næringsfondene i den enkelte kommune eller fra Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og andre.

Viderefører søknadsprosessen fra i vår
På lik linje med de midlene som ble tildelt tidligere i vår, søkes det også nå via www.regionalforvaltning.no. Ordningen åpnes for å søke fredag 9 juli.

Eiere og drivere av Brudehuset Hamar, Gjermund, Inger-Lill og Anne-Sofie Skjæraasen