Kategorier
Aktuelt

Helseinn etablerer egen node i PARK

Vi er glade for å få til et tettere samarbeid med Helseinn og få de inn i PARK-samfunnet.

Å koble bedrifter, få til nye løsninger innen helsesektoren og koble på tvers er felles mål vi har med Helseinn, sier Eli Bryhni. Å bidra til gode løsninger i helsesektoren er viktig for våre eierkommuner, men også for etablerte bedrifter og gründere. Å koble teknologi med flinke folk er viktig for å løse de store utfordringene vi står ovenfor i helsesektoren på en best mulig måte. PARK gründer- og næringshus er skapt for å få til samarbeid på tvers og løfte oss slik at vi bedre står rustet for fremtidige utfordringer. Å skape gode møteplasser vet vi er viktig, slik at folk kan møtes på tvers av fag og miljøer. Eksempel her er Nordic VR Forum som arrangeres 16.-17. november, som også i år får egen helsedag sammen med Helseinn. Sammen skaper vi nye muligheter for regionen.

Helseinn er en ideell forening som brenner for samarbeid på tvers av sektorer, og vi ønsker å utvikle fremtidens helsetjenester sammen med akademia, bedrifter, kommuner, sykehus og frivillige organisasjoner. I PARK vil vi komme tettere på et av Innlandets viktigste innovasjonsøkosystemer, og gjennom godt samarbeid vil vi kunne invitere enda flere innovasjonsagenter med oss i dette arbeidet, sier daglig leder i Helseinn, Ingrid Olstad Busterud.