Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Lær raskere med VIRTUELL VIRKELIGHET

Fynd Reality bygger virtuelle klasserom der studenter kan øve på det virkelige liv som møter dem etter studiet.

− Ved bruk av VR- og AR-teknologi lærer studentene mer og betydelig raskere enn med tradisjonelle læremidler, forteller selskapets direktør Knut Henrik Aas.

Historien startet med fynd og klem tilbake i 2017, da lokale aktører i samarbeid med EON Reality-konsernet fra USA etablerte seg med tre ansatte på Hamar. Bakgrunnen var et offentlig og privat initiativ der EON Reality Norway ble etablert i et partnerskap mellom Høgskolen i Innlandet, Hedmark Fylkeskommune og kommunene Hamar og Elverum. I fjor høst ble de amerikanske eiernes andel på 33 prosent kjøpt ut. Selskapet ble helnorsk og skiftet navn til Fynd Reality. De har nå 14 ansatte.

− Vi lager kraftfullt innhold for å skape bedre forhold for læring. Hovedproduktet vårt er samhandlingsplattformen Fynd CORE. Dette er vårt unike grunnlag for oppslukende læringsmiljøer for hvem som helst, når som helst, hvor som helst, og med nesten hvilken som helst teknologisk enhet. Herfra starter man det virtuelle klasserommet for lærerstudenter eller det virtuelle medisinrommet, der sykepleierstudenter kan øve på å dosere medisin til ulike pasienter, forklarer Knut Henrik Aas.

− I motsetning til møteplattformen Teams hvor alle sitter i hvert sitt rom, møtes vi i ett og samme rom. Der inne kan man gjøre ting og samhandle, og alle som er inne kan trene på ulike ferdigheter. Hvis man benytter VR-briller kan man bruke begge hender til å samarbeide akkurat som i virkeligheten. Men det går helt fint uten briller også, da kan man bruke mus og tastatur til å bevege seg og samarbeide med andre. Du kan logge på via PC og Mac i dag, og snart også mobil eller nettbrett.

INGEN GRENSER FOR HVA MAN KAN GJØRE
Det er ikke bare i skolesammenheng at VR- og AR-teknologi kan benyttes. Fynd Reality jobber også med forsvaret, ulike kommuner og næringslivet.

− Vi har laget en digital tvilling av Forsvarsmuseet som de bruker til presentasjoner og sikkerhetstrening. Vi driver også med opplæring på bruk av et kommunikasjonskjøretøy. Der kan soldatene trene på samhandling for å gjøre kjøretøyet klart til strid. Soldaten kan sitte hjemme i stua mens opplæringen pågår, sier Aas.

− Du kan også bruke teknologien for å få til bedre byplanlegging. Vi har laget en digital kopi av Østre torg i Hamar for et arkitektfirma. De laget et forslag til en stor arkitektonisk trestruktur som kunne fylle torget, og ville vise hvordan dette kunne oppleves mer realistisk for innbyggerne. I VR får man opplevelsen av hvor stort det blir, hva som skjer med lysforholdene, hvordan vil det oppleves på vinteren og sommeren? I VR kan man også se det fra fugleperspektiv, forteller han og legger til at du også kan konstruere hele bydeler.

FAKTA om VR (Virtuell virkelighet)
  • VR går ut på å erstatte visuelle sanseinntrykk, og lyd, med virtuelle, digitale inntrykk. Her har de som lager opplevelsen kontroll over alt du ser og hører, og kan kopiere virkeligheten for trening, eller lage fantasiverdener for å gi helt nye opplevelser.
  • AR står for Augmented Reality eller utvidet virkelighet.
  • AR erstatter ikke synsinntrykkene, men legger til et lag med digitalt tilleggsinnhold oppå virkeligheten, gjennom AR-briller eller et mobilkamera.
  • Forskjellen er altså at VR vil erstatte sanseinntrykk, mens AR vil legge til informasjon i et bilde av virkeligheten

− Vi kan bruke arkitektens tegninger og visualisere hva som skal bygges. Det er en fin måte å finne ut om man har en god plan før man begynner å bygge.

Man slipper å vente på at en spesialist skal flys inn for å løse problemet. Innen medisin benyttes AR på samme vis. En lokal lege i Finnmark kan få hjelp fra eksperter på Universitetssykehuset i Tromsø, sier Aas, som understreker at det må en kulturendring til for at flere skal forstå de mulighetene og begrensningene teknologien gir.

− Det er en utfordring at dette har vært spillrelatert. Det gir en terskel for forståelsen av verdien. Dette er et ukjent farvann for mange, og de forstår ikke hvor enormt mye vi kan gjøre med VR og AR. Du må ha vært inne i en VR-brille for virkelig å forstå, Seeing is believing, mener direktøren i Fynd Reality.

TEKST: TORE KRISTENSEN
FOTO: FYND REALITY