Kategorier
Aktuelt Hamar Løten Næringsarealer

Tett konkurranse om batterifabrikk

82 kommuner var med i kampen om batterifabrikken til Hydro, Equinor og Panasonic som kan skape opp mot 2000 arbeidsplasser. Nå er Hamar og Løten de eneste alternativene i Innlandet som fortsatt er med i prosessen.

82 kommuner var med i kampen om batterifabrikken til Hydro, Equinor og Panasonic som kan skape opp mot 2000 arbeidsplasser. Nå er Hamar og Løten de eneste alternativene i Innlandet som fortsatt er med i prosessen. Kommunene har i fellesskap presentert tomten på Heggvin som en mulig plassering for batterifabrikken.

– Skulle vi lykkes er dette en seier for hele Innlandet. Løten og Hamar samarbeider godt, og dette kan ha stor betydning for hele regionen. Det ville vært fryktelig artig om vi lykkes, sier Næringssjef Svein Frydenlund i Hamar kommune.

– Dette kan bidra til forsterket interesse for vår region, samtidig som vi nå legger til rette for satsning og for profilering av aktuelle næringstomter sier direktør Eli Arnkværn Bryhni i Hamarregionen reiseliv og utvikling.

Kilder: NRK, Hamar Arbeiderblad

Jobben for å lande batterifabrikk – Eidsiva har stiftet selskapet Heggvin Utvikling AS, og samarbeider tett med Hamar og Løten kommune. Se innlegget fra Agenda Innlandet av konsernsjef i Eidsiva, Øistein Andresen:

Næringsområder i Hamar, Stange og Løten

Hamarregionen ligger kun 45 minutter fra Gardermoen og i overkant av 60 minutter fra Oslo.Befolkningsgrunnlaget er stort og det bor i underkant av 300.000 mennesker i jobbavstand fra området. Det investeres stort i 4-felts motorvei og dobbeltspor for jernbane i regionen.

I denne kartløsningen kan du se ledige næringsområder i Stange, Hamar og Løten kommuner.