Kategorier
Aktuelt Innflytter

Grunnskolen i Hamar gjør det godt i Kommunebarometeret 2021

Hamar tar 3. plass i sektoren Grunnskole i Kommunebarometer for 2021. Denne sektoren utgjør 20% av den totale vekten i barometeret, og er basert på 19 nøkkeltall. Stange følger like etter på 4. plass i samme sektor.

På 8. trinn ligger 6,57 prosent av elevene på 5. trinn på det nederste mestringsnivåer (av fem nivåer). De beste kommunene ligger på 3,3 prosent, mens gjennomsnittskommunen ligger på 10,02.

En indikator
Kommunebarometeret utarbeides hvert år som en indikator på hvor veldrevet landets kommuner er, innen ulike tjenesteleveranser, økonomi m.m. Grunnskole, pleie og omsorg vektes tyngst. Det er Kommunal Rapport som utarbeider barometeret, basert på nøkkeltall fra Statistisk sentralbyrå.

Se artikkel fra Kommunebarometeret 2020.