Kategorier
Aktuelt Hamar Løten Stange

Kommunene i Hamarregionen klatrer i årets Kommune-NM

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner. Kommune-NM 2021 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Alle kommunene i Hamarregionen klatrer på årets Kommune-NM. Løten og Stange gjør kraftige sprang, og klatrer 11 og 12 plasser nasjonalt. Hamar klatrer 3 plasser nasjonalt og er fortsatt på topp i Innlandet, fulgt av Lillehammer og Ringsaker.

Totalscore for 2021
Hamar: +3 opp til 30. plass (33. plass i 2019)
Stange: +12 opp til 178. plass (190. plass i 2019)
Løten: +11 opp til 243. plass (254. plass i 2019)

Demografi
Hamar og Stange har flest unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken, har positiv utvikling på området. Aldringen i Hamarregionen er minst i Stange kommune, og kommunen har gjort et stort sprang fra 101. plass i 2019 til 79. plass i 2020. Løten har også hatt en positiv utvikling og rykker opp fra 101.plass til 79.plass nasjonalt. Indikatoren måler andelen av befolkingen over 80 år 20 år fram i tid, og indikerer den framtidige belastningen av eldrebølgen.

Næringslivsvariasjon
Områdeindikatoren for næringsliv uttrykker vekstkraften i privat næringsliv og omfatter fire enkeltindikatorer. Indikatoren for næringslivsvariasjon angir hvor robust næringslivet er med hensyn til spredning over flere sektorer. Samtlige kommuner klatrer godt oppover listen i denne kategorien, og det indikerer at bredden i næringslivet øker.

Hamar: +2 opp til 23. plass (25. plass i 2019)
Stange: +52 opp til 180. plass (232. plass i 2019)
Løten: +29 opp til 199. plass (228. plass i 2019)

NHOs nettside kan du se data fra Kommune-NM og sammenlikne fylker og kommuner. Se sidene for Hamar, Stange og Løten. Hovedrapporten beskriver rangeringene og indikatorene som brukes. Resultatliste fra Kommune-NM kan lastes ned her.