Kategorier
Aktuelt Innflytter

Boligprisene i Hamarregionen falt mindre enn snittet

Boligprisene i Hamarregionen har hatt en eventyrlig vekst de siste årene, og steg med 3,5% i august. Kun to områder, Drammen med omegn og Tønsberg/Færder, hadde så vidt høyere prisvekst enn Innlandet.

Boligprisene i Hamarregionen har hatt en eventyrlig vekst de siste årene, og steg med 3,5% i august. Kun to områder, Drammen med omegn og Tønsberg/Færder, hadde så vidt høyere prisvekst enn Innlandet.

– Det er ikke overraskende er Hamar/Stange igjen et av områdene med høyest prisutvikling på landsbasis. Dette skyldes den positive utviklingen som skjer i vårt område. Det gjelder både hva arbeidsplasser og kultur angår, sier eiendomsmegler Helge Hågensen til Hamar Arbeiderblad.

FOTO: Christian E. Bergheim, bilde gjengitt fra HA.

I tillegg til god vekst, har prisene falt halvparten så mye som landssnittet i september. Nasjonalt var prisnedgangen på 0,9%, men Hamar/Stange sammenslått falt med kun 0,5%. Tall for de enkelte kommunene kommer i oktober da kvartalstall fra Eiendom Norge foreligger.

HA skriver også at: Det er verdt å ta med seg at boligprisene i Hamar/Stange har økt med 30,1 prosent de siste fem årene og med 73 prosent de siste ti årene. Begge deler er godt over snittet for Norge.