Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Tre kommuner STÅR SAMMEN

Næringssjef Erik Habberstad (52) i Stange kommune er klokkeklar på at de nye regulerte og planavklarte næringstomtene i Hamar, Løten og Stange vil styrke Hamarregionen i fremtiden.

Næringssjef Erik Habberstad (52) i Stange kommune er klokkeklar på at de nye regulerte og planavklarte næringstomtene i Hamar, Løten og Stange vil styrke Hamarregionen i fremtiden.

Kun 45 minutter fra Gardermoen og i overkant av 60 minutter fra Oslo ligger Hamarregionen. Befolkningsgrunnlaget er stort, med i underkant av 300.000 mennesker i jobbavstand fra området. Det investeres stort i fire-felts motorvei og dobbeltspor for jern- bane i regionen.

Når den nye jernbanen står ferdig i 2027, sørger de tre kommunene Hamar, Stange og Løten for å skaffe nok tomter til fremtidig næringsvekst i regionen.

Vi samarbeider godt mot felles mål. Om det er private aktører eller det offentlige som eier områdene, spiller ingen rolle. Målet er å tilrettelegge størst mulig arealer til næringsdrift. For fremtiden og for fremtidig vekst, presiserer Habberstad.

Solgt ut og reservert

Han kan også dokumentere at det allerede har båret frukter. Eksempelvis er et areal ved Stange Næringspark i stor grad solgt ut eller reservert til ny næring.

– Både Kolostuen og Sørli Flerbruksterminal er logistisk og strategisk perfekt plassert i forhold til veier og ny jernbane, sier Habberstad, som på vegne av de tre kommunene reklamerte for disse næringsområdene på Transport og Logistikk-messa 2021 på Gardermoen. I tillegg er dette knyttet opp mot logistikk mot en mulig batterifabrikk ved Heggvin.

Responsen og interessen var god. Målet var å promotere de største næringseiendommene overfor selskaper innen logistikk og bionæring, sier han.

Vekstambisjoner

Ambisjonene til Hamarregionen er vekst. I det ligger blant annet å øke folketallet i regionen ytterligere, samt å skaffe mer næringsvirksomheter, som igjen bidrar til flere arbeidsplasser. Middelet så langt har vært å lokke med gunstige tomter og de logistiske fordelene.

– Nærheten til Gardermoen er selvsagt det vi kan promotere, sammen med tomter tett knyttet til hovedveiene. Dette blir enda tydeligere når jernbanen blir ferdig. Spesielt logistikkbedrifter, industri og øvrig plasskrevende virksomheter er godt egnet for vårt område, sier Habberstad.

Tekst: GEIR A. ARNEBERG