Kategorier
Aktuelt Hamar Hamarregionen24 Jobb Løten Stange VR

Bærekraftig utvikling

Bærekraft er nå fast på agendaen i ethvert styremøte og presentasjon, men hva gjøres i praksis? I Hamarregionen elsker vi GJØRING, at ting skjer. Snakking er fint, men gjøring er bedre.

Bærekraftig utvikling – fra powerpoint til excel – fra snakking til gjøring.

Bærekraft er nå fast på agendaen i ethvert styremøte og presentasjon, men hva gjøres i praksis? I Hamarregionen elsker vi GJØRING, at ting skjer. Snakking er fint, men gjøring er bedre.

Hvordan får vi enda mer til å skje? Tenk om vi om noen år med stolthet kan si at klimakrisen er over. En drøm kanskje, men tenk om løsninger ble skapt og bidro så det skikkelig monnet…

Vi som jobber med å skape arbeidsplasser og regional vekst, vet godt at det ikke er en enkel oppgave. Og hva blir egentlig morgendagens arbeidsplasser?

Vi hadde workshop her en kveld hvor vi skulle tegne kartet i 2050. Hva tror vi kommer? Samtidig tok vi et lite tilbakeblikk ti år tilbake, og jammen har det skjedd mye på kort tid Vi har blitt en region som skaper nye arbeidsplasser, hvor det bygges og utvikles og hvor stå på viljen evnen «kjæm seg».

Samtidig har Covid-perioden vist oss at vi må tåle og følge med på stadig raskere skifter. Ikke minst må vi følge med innen mer bærekraftige løsninger som dekker behovet til målgruppen. Mye har skjedd, men mer må skje.

I denne utgaven av Hamarregionen24 får du høre litt om hvordan det jobbes for å etablere en megastor batterifabrikk og smartere bygg med bruk av tre. Et annet viktig tema er å utvikle næringsområder som gjør at en kobler transport på vei og bane på en god måte i et viktig knutepunkt. Ja vi trenger mer effektiv og bærekraftig transport, og skal vi nå klimamål må vi ha en annen takt mot mer bærekraftig transportsektor som i dag står for 30 prosent av CO2-utslipp.

Dette var også en av hovedutfordringene som ble løftet opp på Transport og Logistikk 2021. Hamarregionen stilte med stand og viste muligheter i regionen for industrien og logistikkbedrifter. Sjekk gjerne ut næringstomtene i regionen i denne løsningen.

At teknologi kan gjøre store forskjeller vet vi og her skjer det mye. Vi kommer til å reise min- dre og være mer bevisste på tid og ressurser. Det gjør at gode løsninger innen opplæring, trening og beredskap blir mer aktuelt enn noen gang. For vi trenger å lære, men kanskje mest trenger vi ferdigheter som gjør at flest mulig av oss klarer å stå i et livs- langt arbeidsliv som lønnsomme og relevante arbeidstakere.

En arena for å vise noen løsningerer Nordisk VR forum. I Hamars storstue, Hamar Kulturhus, inviterte vi til to givende dager. Den ene dagen med fokus på muligheter innen helse og teknologi (16. november), og den andre på alle de områdene som VR og AR nå gjør en forskjell (17. november). Det skjer utrolig mye på området, og VRINN har tatt posisjon som ledende VR-nettverk i Norge i godt samspill med våre gode samarbeidspartnere i inn- og utland. Teknologen gir uante muligheter, og når Facebook nå satser, blir kunsten å få mest mulig av verdiskaping og løsninger levert i fra dyktige norske gründere og selskaper.

Å ta vare på jorda, på folka og mulighetene er noe vi brenner for. Innen det grønne skiftet vil det bli mange nye arbeidsplasser og Hamarregionen er fremover- lent, og ønsker å bidra til at vi løser de enorme utfordringene vi står overfor. Mat og landbruk har stått sentralt i hundrevis av år, men også bioøkonomi og tilknyttet teknologi blomster. Det nye landemerket Seeding er nå på plass i Stange, et symbol på betydningen av å så et frø. Vi håper at du som leser denne utgaven blir inspirert til å så frø og koble deg på. Ta gjerne kontakt, så tar vi en kaffekopp. Ja, Teamskaffen er ikke riktig så god, men jammen gjør den også nytten.