Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Smarte løsninger for å holde nettleien nede

Elektrifisering er et sentralt klimatiltak, men det setter også kapasiteten i strømnettet på prøve. Elvia, som er en del av Eidsiva-konsernet, ser på en rekke smarte løsninger for å spre strømforbruket utover i døgnet for å redusere eller utsette nettutbygginger – noe både kunder, selskap og klima vil tjene på.

Elektrifisering er et sentralt klimatiltak, men det setter også kapasiteten i strømnettet på prøve. Elvia, som er en del av Eidsiva-konsernet, ser på en rekke smarte løsninger for å spre strømforbruket utover i døgnet for å redusere eller utsette nettutbygginger – noe både kunder, selskap og klima vil tjene på.

For å bidra ytterligere til elektrifiseringen av samfunnet, og bidra til lavest mulig nettleie, har Elvia et stort fokus på innovasjon, bruk av smart teknologi og gunstige løsninger som sikrer energieffektivitet.

Vi i Elvia ønsker å fordele våre kunders strømforbruk utover døgnet for å unngå forbrukstopper og sikre mer stabilt nett. Nettutbygging er en kostbar løsning for utfordringer som opptrer i korte perioder av gangen. En mer kosteffektiv løsning kan være å gjøre nettet mer fleksibelt. Dette vil være besparende både for kunden, samfunnet og nettselskapet.

Elvia og OSO samarbeider om smarte varmtvannsberedere som kan fungere som blå batterier og gi besparelser både for kundene og nettselskap. Her står Elvias prosjektleder Alf Inge Thunheim sammen med produktsjef Sigurd Braathen fra Oso foran ny varmtvannsbereder og styringsenhet som nylig ble installert hos pilotkunder på Biri.

Fleksibilitetsløsninger gir vinn-vinn
I et pågående utviklingsprosjekt for for brukerfleksibilitet, ser Elvia på batterier og varmtvannsberedere som mulige fleksibilitetsløsninger. I den første berederpiloten deltar rundt 20 kunder på Biri, og resultatene så langt er lovende.

Nå i høst skal vi i gang med installasjon av 40 varmtvannsberedere til hytter i en valgt strømkrets på Sjusjøen.

Elvia ønsker å se på muligheten for fleksible løsninger som å varme opp vannet på andre tider av døgnet uten at kunden skal merke det. Kundene vil også på sikt kunne spare penger når det etter hvert innføres døgnvariabel pris.

Fleksibilitetsløsninger kan spare Elvia og kundene rundt en milliard kroner over en tiårsperiode, siden man slipper å bygge ut like mye nettkapasitet som ellers ville være nødvendig.

Smarte beredere

OSO har sammen blant annet Microsoft utviklet en styringsenhet for beredere som kan bidra til å gi den fleksibiliteten som er nødvendig for å gi god strømkapasitet til alle døgnets tider, selv på de kaldeste vinterdagene.

Varmtvannsberederen kan kobles ut når det er stor trafikk på strømnettet uten at det går ut over kundenes komfort og sikkerhet. Varmtvannsberederen kobles kun ut dersom kunden har nok oppvarmet varmt vann

Prosjektet er en del av IDE-prosjektet (Intelligent Distribusjon av Elektrisitet) som ledes av Smartgrid-senteret på tvers av flere nettselskaper. ENOVA har gitt et tilskudd på totalt 25 millioner kroner til fire demonstrasjonsaktiviteter som skal se på fremtidens fleksible og digitale distribusjonsnett.

Batterier og beredere i kombinasjon

Elvia har i samarbeid med batterileverandøren Pixii også installert to større batterier i det lavspente fordelingsnettet på Sjusjøen. Installasjonen inngår i et pilotprosjekt hvor vi tester batteriteknologi i områder hvor det erfaringsvis kan oppstå forsyningsproblemer i høylastperioder.

På nyåret vil vi teste ut de «smarte» varmtvannsberederne i kombinasjon med batterier i dette området. I begge disse spennende prosjektene tester Elvia funk- sjonaliteten med tanke på underspenning og det å utjevne effekttopper i nettet. I tillegg vil batteritesten gi svar på hvordan avanserte batteriløsninger kan bidra til å bedre kvaliteten på strømforsyningen.

Typiske strøk for bruk av slike batterier er der hvor det er langt mellom kundene, som hytteområder. Batterier kan også være aktuelt i områder med rask økning i strømuttaket, for eksempel som følge av lading av elbiler.

Beregninger viser at fleksibilitetsløsninger kan spare Elvia og kundene rundt en milliard kroner over en tiårsperiode, siden man slipper å bygge ut like mye nettkapasitet som ellers ville være nødvendig.

VARMTVANNSBEREDERE: koblet til skyen gir helt nye muligheter for måling, oppdatering, styring og automasjon for distribuerte energiressurser. Med denne nye styringsenheten koblet til, kan man få full innsikt.

Fullelektrisk fremtid

Elvia stiller seg helt opp om visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid, og er også engasjert i en rekke spennende og fremtidsrettede prosjekt i hovedstaden, blant annet med på å elektrifisere Oslos busser og ferjer i samarbeid med Ruter.

Elvia er Norges desidert største nettselskap, som betjener nær 2 millioner kunder på Østlandet.

Selskapet bygger, drifter, vedlikeholder og rehabiliterer et strømnett på 66 000 kilometer i utstrekning. Elvia har distribusjonsnett og leverer strøm til kunder i til sammen 52 kommuner i Oslo, Viken og Innlandet. Strømnettet dekker totalt cirka 50 000 km2.