Kategorier
Aktuelt Bolig Hamarregionen24 Stange

Økolandsby tidobler innbyggertallet i Stange

Mjøstangen Plusslandsby har Bjørn Dæhlie døpt sitt siste prosjekt – beskrevet av utbyggerne som både modig og unikt. Når det ambisiøse prosjektet på Tangen står ferdig, har den lille landsbyen vokst fra 500 til 5.000 innbyggere.

I dag bor det omtrent 500 personer på Tangen i Stange. Med den nye landsbyen håper kommunen å lokke til seg ti ganger så mange innbyggere. FOTO: ASAS ARKITEKTUR

Mjøstangen Plusslandsby har Bjørn Dæhlie døpt sitt siste prosjekt – beskrevet av utbyggerne som både modig og unikt. Når det ambisiøse prosjektet på Tangen står ferdig, har den lille landsbyen vokst fra 500 til 5.000 innbyggere.

Tanken er at innbyggerne skal dyrke sin egen mat mens strømforsyningen skal komme fra solceller og eget vannkraftverk.

– At både vi og Dæhlie var nysgjerrige på Tangen samtidig, og så på muligheter for å utvikle noe der, var rent tilfeldig. I stedet for å gjøre det parallelt, så gikk vi sammen, sier Kenneth Ferger Høyen, eiendomssjef i Høyen Eiendom.

– Vi hadde en lik grunntanke om hva som kunne passe der. Miljøprosjekt var det riktige for oss. Nærhet til firefelts motorvei, ny togstasjon med dobbeltspor og nærhet til Mjøsa var det som skulle til, og vil gjøre Tangen til en attraktiv forstad til både Oslo og Hamar-regionen.

Den abdiserte skikongen har så langt brukt 100 millioner til å forberede de første 50 boligene til dette unike prosjektet, som ifølge de Dæhlie-eide utbyggerne Høyen Eiendom og SISA Invest, blir realisert med 90 prosent sikkerhet.

«Vi legger hodet på blokka», sa Dæhlie da han kom til Stange med nyheten i september.

Boligkomponentene for MJØSTANGEN består av fire typer, som er inndelt i størrelsene small, medium, large og extra- large. ILLUSTRASJON: ASAS ARKITEKTUR

Den nye økolandsbyen på totalt 1.000 mål skal altså bygges en drøy time unna Oslo, ved Mjøsas bredd.

Kjendisinvestoren har fått kommunens tillatelse til å bygge en ny grønn landsby ved Mjøsa.

«For å nå FNs klimamål må vi tenke nytt i forhold til hvordan vi bygger og lever», står det i omtalen av prosjektet.

Unik plassering ved Mjøsa

Tangen er ett av tre satsingsområder i Stange kommune. I en tid hvor urbanisering er et av samfunnets tydeligste trekk, er beliggenheten til Tangen og Stange helt sentral en grønn lunge i et urbaniserende område. Kommunen har fokus på bærekraftighet og naturforvaltning i kombinasjon med matkultur, historisk stolthet og et fantastisk kulturlandskap.

– Vi har jobbet med Tangen i et par år, og så har samarbeidet tatt form for nesten ett år tilbake, sier Kenneth. Så har vi jobbet for å få gjort avtaler med grunneiere frem til vårparten.

– Bane Nor er ikke grunneier i området vi skal utvikle, men en interessant aktør siden vi vil bygge i tilknytning til den nye togstasjonen.

Mjøstangen Plusslandsby er ifølge prosjekteierne et innovativt og modig utbyggingsprosjekt i norsk sammenheng. Miljøtanken skal være helhetlig for prosjektet med miljø som i bærekraft, men også med miljø som i godt bomiljø. Plusslandsbyen vil bli en ny og viktig komponent i eksisterendenærmiljø med området rundt brenneriet og kirken som handel-sentrum. Aksen mellom sentrumsnoden og Mjøstangen vil bli fremhevet og aktivisert og være med å definere stedet Tangen.

I bresjef for ny Økolandsby på Tangen i Stange, grunneier Thomas Bråthen (f.v.), Bjørn Dæhlie, Rolf Arne Høyen og Sivert Dæhlie. FOTO: STANGEAVISA

– Det er et stort areal totalt er det cirka 1000 regulerte mål. Trinn 1 som vi begynner med nå er Viksfossen, der vi gjør et prosjekt et lavblokkprosjekt sammen med Boligpartner. Det er den Breem-sertifiserte lavblokka til Boligpartner, som går i gang nå, sier Ferger Høyen, og understreker at også trinn 2 på 50 regulerte mål vil settes i gang relativt raskt.

– Totalt er det 1000 mål, med anslått potensiale for 1.000 og 2.000 boenheter. Men dette er ikke ferdig utviklet, så veien blir til mens vi går, sier Ferger Høyen.

Solrikt og grønt fokus

Mjøstangen vil i fremtiden kunne utvikles med flere tomteområder som knytter seg til, og tilfører nye elementer til landsbyen.

– Som essens vil hver grend ha med fellesfunksjoner som kan komme til glede både for de nære beboerne men også for eksterne beboere. Tomtens beliggenhet er svært attraktiv både i forhold til nærhet til togstasjon, E6, friluftsområder og aktivitets- og undervisningstilbud. I tillegg er tomtens beskaffenhet svært bra med god tilgang på sol- og dagslys, utsyn, fravær av støy og med kontinuerlig tilgang på ren luft. Samtidig vil en etablering og styrking av kultur- og aktivitetstilbud gjøre Tangen til en attraktiv landsby å bo i.

Med ny togstasjon vil Tangen bli knutepunktet i fremtiden med kort vei til Gardermoen og Oslo. Tangen byr på en rekke friluftsaktiviteter med flott turterreng og umiddelbar nærhet til Mjøsa.

– Det unike med dette prosjektet kan deles i fire elementer: Mjøsa, nærhet til bane og vei, og at det er et prosjekt som har det grønne fokuset hele veienen plusslandsby. Det er målsetningen, sier Kenneth Ferger Høyen.

Tekst: GEIR A. ARNEBERG