Kategorier
Aktuelt fritid Hamarregionen24 kompetanse næringsliv

Lokker talenter med verdiene kompetanse, fritid og humor

Advokatfirmaet Mageli fra Hamar er ikke blant de største, men de er solide. De unge talentene kommer til Mageli og blir værende, fordi firmaet – i tillegg til førsteklasses juridisk kompetanse – har en bedriftskultur som gir rom for familieliv og et uhøytidelig arbeidsmiljø.

Advokatfirmaet Mageli fra Hamar er ikke blant de største, men de er solide. De unge talentene kommer til Mageli og blir værende, fordi firmaet – i tillegg til førsteklasses juridisk kompetanse – har en bedriftskultur som gir rom for familieliv og et uhøytidelig arbeidsmiljø.

– Det skal være stor takhøyde hos oss, og det skal være hyggelig og morsomt å være på jobb. Jeg tror alle føler seg godt ivaretatt, både sosialt og faglig, sier partner og daglig leder Trude Holmen i advokatfirmaet Mageli.

Selskapet har hovedkontor i Hamar, samt kontorer på Lillestrøm og i Oslo. Deres 20 advokater har bakgrunn fra finansnæringen, offentlig forvaltning, domstolene,

departementene og som forretningsadvokater. Fire advokater har tidligere arbeidet ved Regjeringsadvokaten, og syv advokater har møterett for Høyesterett.

Kompetanse er viktigst

Holmen sier at kulturen i selskapet gir en lav terskel for å stikke hodet inn til naboen eller ringe kollegaen på et av de andre kontorene, selv om det skulle dreie seg om ufakturerbar tid.

– Vi skal selvsagt tjene penger, for det er det vi lever av, men inntjeningen er under- ordnet så lenge vi når målsetningen om å yte god juridisk bistand til riktig pris, sier hun. Da vi skulle finne noen gode begreper som definerer vår bedriftskultur og hvem vi er, kom «fritid» og «humor» opp som treffende, om enn litt uhøytidelige, uttrykk.

Men selv om både fritid og humor kan oppsummeres som to viktige grunnverdier, så er det kompetanse som står først og som er viktigst.

– Vår strategi er ikke å være en penge- maskin, men vi liker gode akademiske resul- tater for å bygge et godt juridisk fagmiljø. De vi ansetter skal være faglig flinke og genuint opptatt av faget. De må også ha godt juridisk skjønn, sier Holmen.

Familieverdier

Ifølge henne kommer kulturen med at fritid er viktig fra grunnleggeren selv, Steinar Mageli, som blant annet har sendt ansatte hjem når det var viktige ting utenfor jobben som pågikk.

– «Den foreldrekaffen i barnehagen, den er viktigere enn dette møtet», sier han. Når man har en styreleder som legger så mye vekt på en sunn fordeling mellom jobb og familie, forplanter det seg gjennom hele firmaet. For egen del var det en viktig grunn til å tre inn som partner i Mageli, når jeg ønsker å ha et familieliv, sier Holmen.

Advokatfirmaet Mageli har jobbet lenge med å tiltrekke seg unge talenter, og vant allerede i 2015 Advokatforeningens talentpris. I juryens begrunnelse fra den gang sto det blant annet at «Firmaets vekt på sine tre grunnpilarer, som de kort oppsummerer som kompetanse, fritid og humor, mener juryen er grunnen til at de har lykkes med å beholde sine juridiske talenter».

Mindre trykk på inntjening

– De nye som kommer hit har ofte spesiell kompetanse, og får ikke det samme trykket på inntjening som mange andre har, sier advokat og partner Tore Jetmundsen Rindedal.

Han startet i Mageli for seks år siden, og har mange års erfaring som forretningsadvokat i Oslo før han begynte i Mageli.

Han flyttet til Hamar med ektefelle og barn i 2015 for å komme nærmere familie i området.

– Mageli hadde plass til meg på laget, og da grep jeg muligheten. Det var en veldig god avgjørelse. I Mageli får man jobbe med engasjerte folk som stiller opp for både kolleger og klienter når det trengs, samtidig som firmaet har en bærekraftig arbeidskultur, sier han.

– Det er selvsagt perioder der vi jobber både hardt, mye og lenge. Men det skal ikke ligge som en konstant forventning, legger han til.

ENIGE OM ET GODT ARBEIDSMILJØ: Fra venstre partner Tore Jetmundsen Rindedal, daglig leder og partner Trude Holmen, advokatfullmektig Stian Storsveen, advokat Rune Myhre Nilsen, Partner Ada Cathrine Høst Mytting, og partner Øyvind Erga Skjeseth.

«Innenfor fast eiendom har vi rykte på oss å være blant landets beste»

Jobber hardt for kundene

I januar i år flyttet de Hamar-kontoret fra midt inne i byen til Mjøsas bredd.

– Det er fint at vi har fått nye lokaler. God utsikt fra alle kontorene og nærhet til Mjøsa, og fine fasiliteter på alle måter, sier Rindedal.

De vil understreke at de jobber hardt for kundene.

– En kombinasjon av at familieliv og jobb ikke skal gå på bekostning av det kundene skal ha. Jeg kan ikke legge skjul på at det er arbeidskrevende til tider, men vi har det gøy på kontoret, sier Rindedal.

Kanskje best i Norge på fast eiendom
Mageli har avtaler med store aktører som Statens vegvesen, Statsbygg, Nye Veier, flere fylkeskommuner og kommuner.

– Innenfor fast eiendom har vi rykte på oss for å være blant landets beste, sier Holmen. Advokat Rune Myhre Nilsen har vært i Mageli siden mai 2020. Da hadde han bodd i Hamar siden 2016, pendlet til Advokatfirmaet CLP i Oslo i halvannet år ogjobbet for tingretten på Hamar i to år.

– Etter perioden i tingretten ønsket jeg å fortsette som advokat på Hamar, og da var

Mageli det eneste reelle alternativet for meg. Dette skyldes først og fremst at firmaet har veldig mange flinke og dyktige medarbeidere, men også at det er rom for å prioritere familie selv om man jobber som forretningsadvokat. Dette var den perfekte kombinasjonen for meg, sier Nilsen.

– Jeg trives veldig godt i firmaet, og mener at vi har funnet en veldig fin balanse mellom jobb og fritid, som gjør det mulig å få kompetente og flinke folk, uten at det er nødvendig å jobbe døgnet rundt, legger han til.

Står ikke tilbake for de store

Hans kollega, advokat og partner, Øyvind Erga Skjeseth, har jobbet i Mageli i drøyt 3 år. Da kom han fra tilsvarende jobb i Advokatfirmaet Hjort i Oslo.

– Mageli var kjent i advokatbransjen i Oslo som et sted med høyt faglig nivå og godt sosialt miljø, og var et naturlig sted å søke seg til da familien og jeg skulle overta slektsgården i Ringsaker. Forventningene har blitt innfridd, både på det faglige og sosiale plan. Kollegaene mine er trivelige og dyktige, og jeg er veldig takknemlig for å kunne jobbe i et Hamar-firma som ikke står noe tilbake for større advokatfirmaer i Oslo, sier han.