Kategorier
Aktuelt Hamar Løten næringsliv Omdømme Ringsaker Stange

Omdømmerapport: Hva sier folk om oss?

Omdømmeundersøkelsen har vært gjennomført kontinuerlig andre/tredje hvert år siden 2012. Formålet er å måle og dokumentere Hamarregionens omdømme, herunder østlendingers syn på og meninger om regionen.

Omdømmeundersøkelsen har vært gjennomført kontinuerlig andre/tredje hvert år siden 2012. Formålet er å måle og dokumentere Hamarregionens omdømme, herunder østlendingers syn på og meninger om regionen.

Det ble gjennomført 800 intervju med et fylkesrepresentativt utvalg av privatpersoner over 18 år bosatt i Oslo samt de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Telemark og Vestfold, Østfold, Oppland og Hedmark fylke. Bosatte i Hamarregionen er utelatt fra utvalget da dette er ment å være en ekstern omdømmemåling for regionen.

Ansvarlig for undersøkelsene er Markedsinfo AS v/ Rune Stenberg.

Les Hamar Arbeiderblads artikkel (for abonnenter) om saken her.

Omdømmerapport for Hamarregionen

Oppsummeringsvideo

Positive til Hamarregionen

Overordnet viser undersøkelsen en stabil positiv assosiasjon til Hamarregionen. Flere har et bedre inntrykk av Hamarregionen nå enn tidligere – og andelen er økende.

Bilde: Flere har et bedre inntrykk av Hamarregionen

Stange bedre likt av nabokommunene

Andre hedmarkinger er i årets undersøkelse mer positive til Stange og Brumunddal. Økningen av netto positive assosiasjoner til Stange fra forrige undersøkelse i 2019 er på hele 27%. Det er jevnt over få negative assosiasjoner til Hamar, Stange og Løten.

Bilde: Utvikling netto positive assosiasjoner, fylkesvis
Bilde: Utvikling negative assosiasjoner, fylkesvis

Assosiasjoner til Hamarregionen

38% svarte at de vet at Hamar er hovedsete for VR og spill i Norge. 27% visste at Munch er født i Løten, mens hele 80% var kjent med at det kun tar litt over en time med både bil og tog fra Oslo til Hamarregionen.

Av assosiasjoner til Hamarregionen er fortsatt Vikingskipet, Mjøsa og idrett fortsatt mest kjent. Langt opp på listen ligger også Hamar by/sentrum og Domkirkeodden/Domkirkeruinene. I de tidligere undersøkelsene er også dette de sterkeste assosiasjonene.

Bilde: Assosiasjoner til Hamarregionen

Positiv utvikling på måleparametere

Seks måleparametere er satt i ulike kategorier; utvikling og fornyelse, gode oppvekstvilkår, gode muligheter for et aktivt liv, romslighet og vertskap, attraktivitet som turistmål og om Hamarregionen fremstår som et attraktivt sted å flytte til. Arbeidet med å markedsføre og vise tilbudet og mulighetene i regionen har vist resultater i form av positiv utvikling på måleparameterne.

Enkelte feilkilder vil resultater fra intervjubaserte undersøkelser alltid være beheftet med. Feilkildene kan oppstå gjennom hele prosessen; ved planleggingen, datainnsamlingen eller behandlingen av dataene. Sikkerhetssonen for totaltallene (feilmarginene) ved 800 intervjuer er med 95 % sikkerhet mellom 1,5% og 3,5%, avhengig av prosenttallet i svaret. Størst er feilmarginene ved svarprosenter rundt 50%, og minst ved 5% og 95 %.

Undersøkelsen er gjennomført på telefon i perioden 14.mars til 5.april fra kl.1630-2130 på hverdager og fra kl.1300-1800 i helgene.