Kategorier
Aktuelt Hamar Løten næringsliv Omdømme Ringsaker Stange

Omdømmerapport: Hva sier folk om oss?

Omdømmeundersøkelsen har vært gjennomført kontinuerlig andre/tredje hvert år siden 2012. Formålet er å måle og dokumentere Hamarregionens omdømme, herunder østlendingers syn på og meninger om regionen.

Kategorier
Aktuelt Omdømme

Hamarregionen er godt likt!

En ny omdømmeundersøkelse for Hamarregionen viser at regionen fortsatt er godt likt! – Hamarregionen har gjennomgående gode resultater. Omdømmet vårt løfter seg innen alle våre viktigste satsinger! Det sier Eli Bryhni, direktør for Hamarregionen utvikling og reiseliv. Resultatene viser at regionen scorer godt på områder som «mulighet for å leve et aktivt liv» og «gode…