Kategorier
Aktuelt Bolystforum Hamar Løten Næringsarealer næringsliv Ringsaker Stange

I juni Bolystforum satte fokus på planlegging og fortetting i småhusområder

Over 60 personer deltok på Bolystforum fredag 7. juni med fokus på planlegging og fortetting i småhusområder.

Programmet inneholdt:

  • Hvordan opplever lokale utbyggere rammene for fortetting i småhusområder? Pether Stramrud, tidligere ansatt i Boligpartner, delte innsikt fra lokale utbyggeres perspektiv.
  • Hvordan sikre kvalitet og grønne verdier i småhusområder? Sissel Jakobsen, prosjektleder for ny småhusplan i Oslo kommune, presenterte erfaringer fra Oslo.
  • Prinsipper for planlegging og fortetting av boligområder Arkitekt Knut Selberg fra Selberg Arkitektkontor diskuterte viktige prinsipper for effektiv planlegging og fortetting.

Etter de interessante innleggene ble det arrangert borddiskusjoner, hvor deltakerne fikk anledning til å stille spørsmål og diskutere med innlederne. Dette førte til engasjerte samtaler og verdifull erfaringsutveksling.

Takk til alle som deltok og bidro til en vellykket dag! Vi ser frem til neste Bolystforum.

Lenke til presentasjoner fra Bolystforum; Pether Stramrud, Oslo kommune, Selberg Arkitektkontor