Kategorier
Aktuelt grønn aksellerasjon Næringsarealer Teknologi VR

Til Arendalsuka med fokus på grønn industriutvikling og effektfull trening og læring ved bruk av XR og KI

Bilder fra fjorårets arrangementer under Arendalsuka.

Hamarregionen utvikling i samarbeid med næringsliv og andre regioner vil ha to egne arrangementer under Arendalsuka for å sette fokus på to av våre prioriterte områder – Grønn industriutvikling og trening og læring ved bruk av XR og KI.

Som i fjor har vi et godt samarbeid i Mjøsregionen og sammen drar vi til Arendal for å sette fokus på viktige satsingsområder.

Eli Bryhni

Direktør Hamarregionen utvikling

Vi er klare for grønn industriutvikling – klarer Norge å ta nødvendige grep raskt nok?

Onsdag 14.8 kl. 16.15 – 17.15 på Thon Hotel Arendal setter vi fokus på hvordan vi kan og må samarbeide på nye måter for å ta ønsket posisjon innen sirkulær økonomi og grønn industri. Arrangementet som er i samarbeid med Gjøvikregionen utvikling, Elverum Vekst, Kongsvinger, Søndre Østfold og New Kaupang er todelt med korte innledere fra næringslivet og kommuneperspektivet før en politisk debatt rundt temaet. Les mer om arrangementet på Arendalsuka her https://www.arendalsuka.no/programsok/details/24096.

Krisehåndtering – nye muligheter for effektfull trening

Torsdag 15.8 kl 16.00 – 17.30 på Thon Hotel Arendal. Behovet for mer effektfull trening og læring er stort. Teknologi gir nye muligheter, men hvordan kan vi sammen lykkes bedre med å få det implementert i praksis. I arrangementet vil vi få presentert behov fra Securitas og offentlig/privat sektor. Nye løsninger bli presentert før en panelsamtale. Det blir også mulighet for å teste i praksis. Arrangementet er et samarbeid mellom VRINN, HINN, Making View, Securitas, Digital Norway og offentlig sektor. Les mer om arrangementet på Arendalsuka her https://www.arendalsuka.no/programsok/details/24097.