Kategorier
arrangementer Teknologi

Følg oss direkte fra Arendalsuka

Det er mange viktige og spennende debatter på Arendalsuka. I Innlandet samarbeider vi, med Mjøsregionen, i spissen om flere arrangementer. Torsdag har vi i Hamarregionen fokus på tematikkene nedenfor. Møt oss på Impact Hub Arendal eller se streamen live her:

Krise i helsesektoren. Tenk nytt, jobb smartere og ta i bruk teknologi.

Torsdag 17/8 2023 11:00 – 12:00

Med helsepersonellkommisjonens rapport ble vi nok en gang minnet om de store utfordringene vi står overfor i helsesektoren. Mangel på personell, kombinert med et stadig økende behov for tjenester, setter et stort press på helse- og omsorgstjenestene våre. Oppgavedeling, ny organisering og bruk av teknologi trekkes fram som viktige løsninger. Men hvordan kommer vi dit? Hva skal til for at vi lykkes bedre? Vi viser fram gode eksempler fra kommuner, utdanningsinstitusjoner og private aktører som alle kan bidra til nye og mer effektive måter å jobbe på. Bli inspirert til å jobbe smartere og å ta i bruk gode løsninger! Program Korte innledninger

 • Vi må jobbe på nye måter, Berit Sund, Seniorrådgiver, KS
 • Line Narvesen Jørgentvedt, Fagskolen Innlandet – vi må tenke nytt innen utdanningssektoren
 • Raskere læring og trening, der du er, når du trenger det, Are Vindfallet, Making View/VRINN
 • Aili Løchen, psykolog. Simli. VR-basert treningsplattform for sosiale situasjoner til privat og offentlig sektor

Panel – hva skal til for at vi lykkes bedre?

 • Gro K. Dæhlin viserektor, NTNU
 • Ingrid Busterud, daglig leder HelseINN
 • Are Vindfallet, styreleder VRINN
 • Marte Larsen Tønseth, Ordfører Løten kommune

Medvirkende

 • Ingrid Busterud, Daglig leder, HelseINN
 • Are Vindfallet, Grunder og styreleder, VRINN
 • Berit Sund, Seniorrådgiver, KS
 • Line Narvesen Jørgentvedt, Assisterende rektor og avdelingsleder helsefag, Fagskolen Innlandet
 • Marte Larsen Tønseth, Ordfører, Løten kommune
 • Gro Kvanli Dæhlin, Viserektor, NTNU
 • Aili Løchen, Psykolog, Simli
 • Eli A. Bryhni, Direktør, Hamarregionen utvikling/VRINN

Kontaktperson

Eli Bryhni, Direktør, Hamarregionen utvikling, 90836244

Skaper datasenter verdier for AS Norge?

Torsdag 17/8 2023 13:00 – 14:00

Klimakrisen, kraftmangel og økende strømpriser har satt kraftkrevende industri under press. Digitalisering og datasenter er en avgjørende faktor i det grønne skiftet, men likevel er stilles det spørsmål om datasenter skaper verdier for AS Norge? Etterspørselen etter nye datasenter internasjonalt er stor. Norge er attraktivitet for etablering av datasenter med politisk stabilitet, trygge rammevilkår og god digital infrastruktur og Regjeringen vil at Norge skal være et attraktivt land å investere i. Norge vedtok første datasenterstrategi allerede tilbake i 2018, den ble revidert i 2021 og er nå under ny revidering. Er digitalisering og datasentre er viktige for Norge som nasjon, og kan de bidra til bærekraftig økonomisk vekst? I Innlandet har Hamarregionen og Elverum lagt til rette for realisering av datasenterstrategien og Nordens største investering i datasenter er godt i gang. Samtidig går vi fra en situasjon med kraftoverskudd, til en reel kamp om strøm og strømtilgang.

 • Vil og skal vi fortsatt satse på norske datasenterindustri?
 • Hvordan skal det legges til rette for slike satsinger?
 • Hvilken verdiskaping kan vi skape?
 • Kan vi skape en ny eksportindustri?

Program

 • Korte innlegg:
  • Presentasjon datasenterstrategien, Gunn Karin Gjul, Statssekretær i Kommunal- og distrikts departementet 
  • Datasenters betydning for verdiskaping og forutsetning for å nå globale klimamål, Nils-Ola Widme, Næringspolitisk direktør Abelia 
  • Bærekraft og verdiskaping i datasenterindustrien, Svein Atle Hagaseth, CEO og Torkild Follaug Sustainability Manager, Green Mountain
 • Panelsamtale ledet av Berte S. Helgestad 

Paneldeltakere

 • Bjørn Rønning, Norsk datasenterindustri
 • Einar Busterud, ordfører Hamar kommune
 • Gunn Karin Gjul, Statssekretær i Kommunal- og distrikts departementet
 • Nils-Ola Widme, Næringspolitisk direktør Abelia
 • Svein-Atle Hagaseth CEO, Green Mountain
 • Torkild Follaug Sustainability Manager, Green Mountain  

Medvirkende

 • Gunn Karin Gjul, Statssekretær i Kommunal- og distrikts departementet
 • Svein Atle Hagaseth, CEO, Green Mountain
 • Einar Busterud, Ordfører, Hamar kommune
 • Nils-Ola Widme, Næringspolitisk direktør, Abelia
 • Bjørn Rønning, Norsk Datasenterindustri
 • Torkild Follaug, Sustainability Manager, Green Mountain

Kontaktperson

Berte Helgestad, Hamarregionen utvikling, 99512512