Årsmøte og sommerfest i Hamarregionen Næringsforum

ÅRSMØTE
Tidspunkt: kl 16.30
Sted: PARK gründer- og næringshus (Grønnegata 83, Hamar)
Dagsorden for årsmøtet

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen
  • Gjennomgang & godkjenning av styrets årsberetning
  • Resultatregnskap og balanse
  • Fastsettelse av styregodtgjørelse
  • Valg

Årsrapport 2017.
Årsmelding 2017.
SOMMERFEST
Tidspunkt: kl 17.00
Sted: PARK
Sommerfesten blir i etterkant av årsmøtet i Hamarregionen Næringsforum

  • Omvisning i PARK med Hamar Game Collective, teste VR-utstyr med mer og gode eksempler fra klynga
  • Gründerstories
  • Hvordan jobbe med delingskultur, der en pluss en blir mer enn to? ved Catharina Bøhler
  • Vi kan glede oss til musikalske sommerslagere

Mat fra Knutstad & Holen.
Bindende påmelding innen fredag 15. juni kl 15.00. Gratis for medlemmer og kr 300,- for ikke-medlemmer (gjelder ikke-medlemmer som deltar på sommerfesten).
Velkommen!
(Toppfoto: Frederik Garshol)