Nordic VR Forum 2018

Velkommen til en ny heldags konferanse med fokus på fremtidens læringsmetoder ved bruk av såkalte «immersive» – oppslukende – teknologier som VR og AR!
Nordic VR Forum ble første gang arrangert i November 2017, hvor nærmere 300 deltagere fra fem nasjoner samlet seg i Hamar kulturhus.
25. oktober 2018 inviteres det igjen til ny, nordisk VR-konferanse i Hamar kulturhus. Hovedfokus for konferansen er på nye læringsmetoder med bruk av virtuell og utvidet virkelighet (VR og AR), og årets tema er «immersive learning» (omsluttende læring) med et parallellspor innen «immersive storytelling».
Hovedmålgruppen for konferansen er næringsliv, offentlige aktører og akademia som er interessert i nye måter å tilegne seg og formidle kunnskap på. Konferansen vil ha en ikke-teknisk tilnærming og være relevant for et bredt spekter av fagområder, inkludert ledere, HR-personell, markedsførere, pedagoger, helsepersonell m.m.
På konferansen får du:

  • En oppdatering på teknologiutviklingen innen VR og AR
  • Høre om praktiske caser og eksempler på prosjekter hvor VR/AR-teknologi er blitt tatt i bruk med hell, både lokalt, regionalt og internasjonalt
  • Teste ut siste skrik innen VR- og AR-utstyr
  • Spise god lokalmat fra Innlandet
  • Møte masse spennende mennesker 🙂

Nærmere program er under utarbeiding, men hold av dagen og meld deg på nå (25 % «early bird» rabatt til og med 31. august)!
Sted: Hamar kulturhus
Tid: Kl 09.30 – 16.30
Sikre deg din billett
Arrangør av konferansen er Hamarregionen Utvikling i samarbeid med VR-klyngen VRINN, Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet.