Bedriftsbesøk Hias: Der slam blir viktig ressurs

Vi setter fokus på klimavennlige renseprosesser – der slam blir viktig ressurs! Her får du mulighet til å besøke Hias i Stange der du kan se mer om hvordan biologiske renseprosesser gir lavt klimaavtrykk og merverdi.
Anlegget til Hias har fått fått stor oppmerksomhet og besøk fra store deler av verden for den patenterte renseprosessen som er utviklet der.
«Hias-prosessen» er en driftsøkonomisk biologisk renseprosess med lavt klimavtrykk som muliggjør gjenvinning av fosfor og organisk materiale. Ved å fjerne fellingskjemikalier fra renseprosessen har Hias gjort det mulig å gjenvinne 50% av fosforet i avløpsvannet, og produsere en biomasse med betydelig potensiale for videreforedling til jord- og gjødselprodukter.
Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad (kart)
Tidspunkt: 19. september kl 12.00 – 13.30
Arrangementet er gratis, men krever påmelding.
Det er ingen servering ved dette arrangementet. Samkjøring fra Hamar kan avtales ved behov.
Påmelding
Arrangører er Hamarregionen, Hias og NCE Heidner.
Arrangementet er del av mat- og landbruksfestivalen Midt i Matfatet.
(Toppfoto: Frank Holm)