Biotown 2017

Konferansen Biotown utvides i år til en arrangementsuke hvor bioøkonomi og grønn næringsutvikling står i fokus.
Den 7. – 9. november 2017 er det planlagt tre hovedarrangementer:

  1. Skogen inn i framtida (Kongsvinger): En næringskonferanse hvor fokuset er rettet mot nye ideer og fremtidsrettede produkter fra skogen.
  2. Biotown Food Innovation (Hamar): En internasjonal fagkonferanse for innovasjon innen moderne og bærekraftig matproduksjon
  3. Biotown Policy Platform (Hamar): En arena for diskusjon og meningsutveksling mellom næringsliv, forvaltning og politikere. Temaene skal ha nasjonal relevans og interesse.

Det planlegges også sidearrangementer, og andre aktører innen bioøkonomi inviteres til å avholde sine arrangementer under paraplyen Biotown. Ta kontakt med post@heidner.no dersom du vil bidra med et Biotown-arrangement.
Les mer på biotown.no.