Bolystforum: Fortetting – drøm eller mareritt?

Velkommen til nytt Bolystforum 8. september fra kl 09 – 12 på Gregers i Hamar. Meld deg på her og sett av dagen!
Vi har fått professor Karl Otto Ellefsen og arkitekt Ola Sendstad til å komme med ulike perspektiver rundt fortetting.
I tillegg har vi invitert noen sentrale personer fra våre kommuner til å dele sine erfaringer fra fortettingsprosjekter med påfølgende diskusjon.
Karl Otto Ellefsen vil fokusere på  forutsetninger for å lykkes med fortetting med kvalitet
Ola Sendstad vil fokusere på hvordan vi kan lykkes med fortetting og stedsutvikling med lokal tilknytning, arkitektur og stedsidentitet,
Vi serverer lunsj og inviterer til mingling på slutten av møtet.
Påmelding her