Bolystforum – hvem skal vi bygge for?

Elverum, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner inviterer til nytt Bolystforum! Tallknuserne kikker i glasskula på inn- og utflytting i regionen.
Fokus på dette bolystforumet rettes mot hvem vi skal bygge for. Kommunene har gjennomført en studie med god hjelp fra Samfunnsøkonomisk Analyse AS, for å se nærmere på inn- og utflytting i vår region og i Hedmark. Intensjonen er også at dette kan være til hjelp i planleggingen for framtida.
Tidspunkt:   Fredag, 2. februar  kl. 0900 – 1200 inkl. lunsj
Sted:                Gregers bar, Grønnegata 70, Hamar
Programmet er todelt med rom for å stille spørsmål og drøfte innholdet underveis. Det serveres en enkel lunsj på slutten av møtet.

  • «Flytting og bevegelser i folket i Stange, Hamar, Ringsaker, Løten, Elverum og Hedmark – Hva har skjedd?» Seniorøkonom Vegard Salte Flatval, Samfunnsøkonomisk Analyse AS
  • «Befolkningsveksten de neste 20 årene – Hvor kommer den, og hvorfor?» Daglig leder, fagdirektør Rolf Røtnes, Samfunnsøkonomisk Analyse AS

 Påmelding via denne linken innen  innen 31. januar.
 Spørsmål kan rettes til berte@hamarregionen.net
Velkommen!