Innovasjon i offentlig sektor med bedriftene som motor

Offentlig-privat samarbeid trekkes ofte frem som et sentralt virkemiddel for å lykkes med innovasjonsprosesser. Men hvordan kan næringslivet bidra med sine innovasjonsmuskler til å løfte offentlige problemstillinger? Hvilke støtteordninger og finansieringsmuligheter finnes?
VR forum INNlandet (VRINN) og Terningen Nettverk ønsker å bidra til å øke kompetansen rundt forskning, utvikling og innovasjon (FoUI)-virkemidler i Innlandet, samt å engasjere flere bedrifter i offentlige innovasjonsprosjekter.
STED: First Hotel Victoria, Hamar (se kart)
DATO: 13. mars
TID:
Kl 11.00 – 15.00
PROGRAM:
11.00 – 11.30   Oppmøte og enkel lunsj
11.30 – 11.45    Programstart: Velkommen, v/Håvard Røste (VRINN) og Marit Aralt Skaug (Terningen Nettverk)
11.45 – 12.30    Virkemiddelapparatet presenterer seg: Anne Cathrine Morset (Innovasjon Norge), Elisabeth Frydenlund (Forskningsrådet),
Hege Taarud (Regionale Forskningsfond Innlandet) og Stine Lien (FORREGION Innlandet)
12.30 – 12.50  Pitching av fire mulige FoUI-prosjekter: 1: «Barn i trøbbel» – Kurt Arvid Leirstad og Mons Kristian Ravnanger, 2: «Simulering av omsorgsovertakelse ved fødsel» – Kerstin Søderstrøm,  3: «VR-brille for helsesektoren» – Pål Anders Mæhlum, 4. «Kunstig intelligens for rett prosedyre» – Geir Kristian Lund
12.50 – 13.00  Kort innføring i Prosjektkanvas*, ved innovasjonsrådgiver Egil Utheim
13.00 – 13.15   Kaffepause
13.15 – 14.00    Workshop: Gruppearbeid og diskusjon, med bruk av verktøyet «prosjektkanvas». Velg ett av temaene som er pitchet over eller velg et eget tema.
14.00 – 14.45  Presentasjoner av gruppearbeid, basert på innfylt «prosjektkanvas» (5 min pr gruppe)
14.50 – 15.00  Oppsummering av dagen og veien videre
Vi anbefaler at du på forhånd laster ned prosjektmalen elektronisk.
Programmet er gjenstand for endringer. Arrangement er åpent og gratis for alle, men krever påmelding (bindende). Påmeldingsfrist 9. mars kl 12.00.
MELD PÅ HER
Arrangementet er et samarbeid mellom VR forum INNlandet (VRINN) og Terningen Nettverk. Mens VRINN er en nyetablert klynge for VR-teknologi som driftes av Hamarregionen Utvikling, er Terningen Nettverk en helseklynge som arbeider for kompetansebygging, forskning og innovasjon for bedre folkehelse.
Spørsmål om seminaret kan rettes til prosjektleder Håvard Røste i Hamarregionen Utvikling, havard@hamarregionen.net, tlf. 99 60 36 11.
(* Prosjektkanvas er Forskningsrådets verktøy for å utvikle innovasjonsprosesser, og finnes i en versjon speiselt tilrettelagt for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor)
Velkommen til et halvdags seminar for samling av innovasjonskraften i Innlandet!