Dialogmøte for næringslivet

Se møtet i opptak her.
Møt Hamarregionen, næringssjefene og NAV til dialogmøte med næringslivet fredag 17.04 kl 15.00, hvor vi orienterer om rådgivningspakken fra Hamarregionen og ordninger fra staten.
Dette blir en felles dugnad for å lykkes med å få flest mulig levedyktige bedrifter etter COVID-19 krisen. Kommunene i Hamarregionen, Hamar, Ringsaker, Løten og Stange, har gått sammen om å få opp kompetansetiltak og et gratis rådgivningstiltak for næringslivet i Hamarregionen.
Se sak i Hamar Dagblad her.
Se møtet i opptak her.