VRINN Meetup #2-2020

Velkommen til nytt kvartalsvis medlemsmøte for bedriftene i VRINN-klyngen!
Vi møtes igjen for å løfte felles utfordringer, dele og lære av hverandre, når det gjelder bruk av VR/AR og spill innen læring, trening og kunnskapsoverføring. Nærmere tematikk for dagen kommer.
Er du bedrift og vil «pitche» en utfording, for så å få tilbakemelding på denne? Gi beskjed til Carina Schoo i klynge-administrasjonen.
April-møtet vil holdes via digitale kanaler.
Er du ikke medlem i VRINN men ønsker å vite mer? Ta kontakt!
Hjertelig velkommen til ny meetup! 🙂