Ditt Valg 2017

Det er snart valg! Hvilke forskjeller utgjør de politiske partiene for de sakene som opptar oss mest? Vi tar tempen og belyser de ulike partienes standpunkt.
Vi inviterer til politisk debatt 5. september kl 8.30 – 10.30 på Gregers i Hamar.
Hamarregionen og Innlandet er i vinden som aldri før. Regionen posisjonerer seg innen grønn næringsutvikling, IKT/VR og som et attraktivt bo- og arbeidsområde. Hvordan løfter vi oss videre og på hvilken måte vil partiene fronte temaer som:

 • Grønn næringsutvikling
 • VR, IKT og annen ny teknologi
 • Generell markedsføring av regionen

Det blir først korte innlegg, så fem minutter debatt pr parti innledningsvis, før utspørring, etterfulgt av mingling og mat.
Blant politikerne som stiller finner vi:

 • Per Gunnar Sveen (AP)
 • Kristian Toning Riise (H)
 • Karin Andersen (SV)
 • Tor Andre Johnsen (FRP)
 • Emilie Enger Mehl (SP)
 • Magne Rydland (KRF)
 • Ole Frode Mikkelsgård (V)
 • Martin Løken (MDG)


Hamars rådmann Bjørn Gudbjørgsrud stiller som innleder.
Valgdebatten vil ledes av den profilerte, tidligere programlederen Erik Wold (bildet). Erik har 141 debattprogrammer for NRK bak seg, og skal trygt lede oss gjennom en spennende valgdebatt.
Møtet er gratis og åpent, men krever påmelding.
Med vennlig hilsen
Hedmark Kunnskapspark, Hamarregionen Utvikling, Hamarregionen Næringsforum, Hamarregionen Regionråd og NHO Innlandet.